Gå till innehållet

JHL:s sympatistrejk lamslår tågunderhållet och arbetet på bangårdarna i november, strejken börjar 19.11.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL stödjer Post- och logistikunionen PAU:s arbetskonflikt med en strejk som på ett avgörande sätt påverkar järnvägarnas godstrafik. JHL:s sympatistrejk stänger godstrafikens bangårdar den 19 november. Tågunderhållet strejkar den 20 november. Strejken är riksomfattande.

JHL inleder i november en sympatistrejk med vilken förbundet vill sätta fart på PAU:s och Paltas förhandlingar om Postens arbetsvillkor. JHL motsätter sig Postens planer på försämrade arbetsvillkor.

– Postens ledning försöker på ett nedrigt och omoraliskt sätt uppnå lönsamhet genom att försämra arbetsvillkoren. Posten vill att arbetstagarna betalar räkningen för bolagets egna avkastningsmål, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Sympatistrejken börjar den 19 november klockan 06.00 på godstrafikens bangårdar och avslutas samma dag klockan 22.00. Strejken berör alla funktioner inom VR Groups järnvägslogistik. I praktiken lamslår strejken behandlingen av godstrafik på bangårdarna i Finland.

Underhållet av godstrafikens vagnpark strejkar den 20 november klockan 7.00–23.00. JHL-medlemmar som arbetar för VR Kunnossapito Oy strejkar.

Under strejken deltar JHL-medlemmarna inte i järnvägslogistikens bangårdsväxelarbete eller understödande funktioner eller i VR Kunnossapito Oy:s arbetsuppgifter i anslutning till underhåll eller framställning av vagnparken. Strejken avgränsas så att den inte äventyrar liv, hälsa, allmän säkerhet eller utgör fara för miljön samt när det gäller vagnunderhållet underhåll av Allegro och trafikunderhållsuppgifter på Ilmala och Uleåborgs depåer.

JHL och Spårproffsen JHL är också i fortsättningen beredda på omfattande organisationsmässiga åtgärder för att hindra försämringen av arbetsvillkor och kollektivavtalsshopping.

Försämrade arbetsvillkor utgör en dödsstöt för arbetstagarnas utkomst, betonar Spårproffsen JHL:s ordförande Teppo Järnstedt.

– Byte av kollektivavtal driver arbetstagarna i en inkomstfälla så att de tvingas bli kunder inom utkomststödet. I praktiken blir det staten som betalar en del av företagets löner. Samtidigt skrotas förtroendet mellan arbetstagarna och arbetsgivarna.

Mer information:
Spårproffsen JHL:s ordförande Teppo Järnstedt 050 5372 412
JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine 040 702 4772