Gå till innehållet

JHL:s Niemi-Laine: Förnuftet segrade i Raumo

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine gläder sig över Raumo stadsfullmäktiges beslut att behålla social- och hälsovårdens kosthålls- och rengöringstjänster som egen verksamhet. Fullmäktige förstod bättre än stadsstyrelsen att stadens eget arbete är flexiblare och förmånligare än en utläggning.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine gläder sig över Raumo stadsfullmäktiges beslut att behålla social- och hälsovårdens kosthålls- och rengöringstjänster som egen verksamhet.

– Förnuftet segrade. I motsats till stadsstyrelsen såg fullmäktige vilka hotbilder utläggning av tjänsterna skulle kunna medföra. Fullmäktige förstod, att en utläggning skulle innebära en kortsiktig lösning. Vårdreformen medför att landskapet inte behöver ta social- och hälsovårdens kosthålls- och rengöringstjänster till sin egen verksamhet om Raumo stad själv sluter ett avtal om servicen med ett företag, säger Niemi-Laine.

JHL drev hårt på bevarande av servicen som stadens egen verksamhet. Raumo stads arbetstagare inom kosthålls- och rengöringstjänster strejkade för sakens skull den 1 och 7–8.11. Också alla JHL-medlemmar som jobbar för Raumo stad marscherade ut från sina arbetsplatser den 7.11 för att visa sitt stöd för arbetstagarna inom kosthålls- och rengöringstjänsterna.

– Ett stort tack till alla dem som deltog i strejkens och utmarschen i Raumo. Vi vann och visade att det lönar sig att kämpa, säger Niemi-Laine.

JHL:s ordförande påminner om att de som arbetar inom kosthålls- och rengöringstjänsterna nu fortsättningsvis kan utföra sitt arbete som jämlika arbetstagare. Om en del av tjänsterna skulle ha lagts ut, skulle det ha inneburit ett segregerat system. Samma arbete skulle ha gjorts på olika sätt och på radikalt olika arbetsvillkor.

Mer information: ordförande Päivi Niemi-Laine 040 702 4772