Gå till innehållet

JHL:s strejk fick Arkea att återvända till förhandlingsbordet, förbundet kräver fortsättningsvis ordentliga arbetsvillkor

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL är berett på nya förhandlingar om arbetsvillkor med Arkea. JHL kräver fortsättningsvis att nivån på arbetsvillkoren för Arkeas arbetstagare tryggas. Arbetsgivaren återgick till förhandlingsbordet eftersom JHL inledde en tre dagars strejk vid Arkea.

JHL:s strejk vid Arkea ledde snabbt till resultat. Arkea meddelade torsdagen den 7 november att bolaget vill återuppta förhandlingarna om arbetsvillkoren. Detta är ett positivt besked. JHL är berett på nya förhandlingar.

JHL förväntar sig att Arkea framställer förslag på ordentliga arbetsvillkor. De tidigare förhandlingarna med bolaget strandade då Arkea föreslog villkor som JHL inte kunde gå med på.

– JHL eftersträvar en rättvis avtalsöverenskommelse med Arkea. Den här gången måste arbetsgivaren erbjuda något annat än endast försämringar för att förhandlingarna ska framskrida. Vi är beredda på snabba nya åtgärder om situationen så kräver, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

En tre dygns strejk inleddes vid Arkea onsdagen den 6 november. Strejken fortsätter och avslutas fredagen den 8 november 2019 klockan 24.00.

Mer information:
Ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

Följ med situationen vid Arkea: jhl.fi/hardabud