Gå till innehållet

JHL stöder PAU:s strejk

JHL stöder Post- och logistikunionen PAU:s strejk som inleds 11.11. De JHL-medlemmar som arbetar inom branschen deltar i strejken.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har beslutat stödja Post- och logistikunionen PAU:s strejk. JHL-medlemmar som jobbar med postutdelning, -hantering och -transport deltar i den arbetskonflikt som PAU har utlyst för tiden 11–24.11.

De JHL-medlemmar som arbetar med andra uppgifter inom Posti utför inte strejkbelagt arbete. De jobbar som vanligt med sina ordinarie arbetsuppgifter. De utför inte övertidsarbete.

– Posten vill att arbetstagarna ska betala notan för de avkastningsmål företaget själv uppställt. Det är skamlöst och omoraliskt att försämra arbetsvillkoren genom att byta till billigare kollektivavtal, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

JHL har också börjat förbereda andra stödåtgärder för PAU:s strejk. Förbundet meddelar om dem nästa vecka.

Mer information: ordförande Päivi Niemi-Laine 040 702 4772