Gå till innehållet

JHL till ny strejk i Raumo: ”Stadsstyrelsen bryr sig inte om stadens arbetstagare”

JHL motsätter sig Raumo stads utläggningar som skulle försämra arbetsvillkoren och leda till uppsägningar. JHL-medlemmar vid Raumo stad går i strejk 7–8 november.

Stadsstyrelsen i Raumo beslutade tisdagen den 5 november försämra arbetsvillkoren för stadens arbetstagare. Styrelsen godkände för sin del stadens orättvisa utläggningsplaner. Raumo stad ämnar lägga ut social- och hälsovårdens kosthålls- och rengöringstjänster.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL motsätter sig utläggningen, som skulle leda till personaluppsägningar och försämringar i anställningsvillkoren. Fackförbundet har inga andra alternativ än att inleda en strejk i Raumo. JHL:s medlemmar vid Raumo stads kosthålls- och rengöringstjänster strejkar torsdagen den 7 november och fredagen den 8 november. Strejken inleds den 7 november klockan 06.00 och avslutas den 8 november klockan 24.00.

Dessutom kommer alla JHL:s medlemmar vid Raumo stad att lämna sina arbetsplatser torsdagen den 7 november klockan 13. De återvänder till arbetet klockan 15.

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine fördömer stadens utläggningsbeslut och kallar det oerhört kortsiktigt.

– Stadsstyrelsen sluter sina ögon för det faktum att priset för den köpta servicen kan stiga till skyarna snart efter att avtalet slutits. Många kommuner har upplevt detta då de lagt ut sina äldreomsorgstjänster till stora företag i branschen. Företagen är intresserade av de euron som syns på kontot, inte de tjänster som erbjuds kommuninvånarna.

Stadsfullmäktige i Raumo fattar det slutgiltiga beslutet om stadens service vid sitt sammanträde den 11 november. Niemi-Laine önskar att fullmäktige i Raumo fattar ett klokare beslut än ledamöterna i stadsstyrelsen.

– Stadens eget arbete är smidigare och förmånligare än arbete som läggs ut. Utläggningen kostar, då servicen överförs från en producent till en annan. Dessutom är utläggningen en kortsiktig lösning. Vårdreformen pågår som bäst i Finland. Landskapet behöver inte ta social- och hälsovårdens kosthålls- och rengöringstjänster till sin egen verksamhet om Raumo stad själv sluter ett avtal om servicen med ett företag.

Läs mer om situationen i Raumo på jhl.fi/avoinrauma (på finska) och om risker med utläggning och konkurrensutsättning av kommunal service (på finska).

 Mer information:
JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
Regionchef Seija Johansson, 040 0595 610