Gå till innehållet

Svenskt diskussionstillfälle om avtalsmålen inför kollektivavtalsförhandlingarna

Kollektivavtalens avtalsperiod går mot sitt slut och JHL förbereder sig för kommande förhandlingar. Förhandlingarna förs under temat Slut på gratisarbetet! Nu har du möjlighet att vara med och påverka JHL:s avtalsmål!

JHL ordnar ett diskussionstillfälle på svenska med temat Slut på gratisarbetet! måndagen den 11 november kl. 17.30 i JHL-huset i Helsingfors. JHL:s branschchef Håkan Ekström berättar om avtalsmålen. Det finns ännu möjlighet att påverka avtalsmålen och vi vill gärna veta vad just du tycker att vi borde beakta i avtalsförhandlingarna.

Du kan delta i diskussionstillfället antingen på plats i JHL-huset i Helsingfors eller via videoförbindelse från regionkontoret i Vasa eller regionkontoret i Åbo.

Deltagande på plats i Helsingfors

Diskussionstillfället ordnas 11 november i JHL-huset på Sörnäs strandväg 23, i mötesrummet Punainen graniitti. Tillfället börjar med kaffe och smörgås klockan 17. Anmäl dig senast 8.11 till Eija Jarkima (eija.jarkima@jhl.fi). Meddela matallergier i samband med anmälan.

Deltagande via videoförbindelse från regionkontoret i Vasa

Diskussionstillfället ordnas 11 november i regionkontoret på Vasaesplanaden 17, 7 våningen. Tillfället börjar med kaffe och smörgås klockan 17. Anmäl dig senast 7.11 till regionombud Margot Nyroos (margot.nyroos@jhl.fi). Meddela matallergier i samband med anmälan. Vänd dig till din egen JHL-förening och fråga efter ersättning för resorna.

Deltagande via videoförbindelse från regionkontoret i Åbo

Diskussionstillfället ordnas i regionkontoret i Åbo, Allegatan 6 A. Tillfället börjar med kaffe och smörgås klockan 17. Anmäl dig senast 7.11 till regionombud Kristiina Valonen-Yilmaz (kristiina.valonen-yilmaz@jhl.fi). Meddela matallergier i samband med anmälan. Vänd dig till din egen JHL-förening och fråga efter ersättning för resorna.