Gå till innehållet

Arbetsgivarens hårda nedskärningslinje står fast – JHL inleder strejk vid Arkea onsdagen den 6 november

JHL inleder strejk eftersom Arkea styvnackat står fast vid sina avsikter att byta till ett billigare kollektivavtal. Strejken inleds onsdagen den 6 november och varar tre dagar. Den berör allt arbete som utförs av JHL:s medlemmar vid Arkea.

JHL och Arkea förhandlade i två veckors tid om arbetsvillkor men förhandlingarna avbröts på grund av arbetsgivarens ovilja att vara flexibel. JHL kan inte gå med på de villkor som Arkea framförde vid förhandlingarna. Bolaget ämnar kraftigt försämra arbetsvillkoren för cirka tusen personer. JHL har inte längre något annat alternativ än att inleda en strejk.

Strejken börjar onsdagen den 6 november och slutar fredagen den 8 november. Arbetstagare som hör till JHL utför inga arbetsskift som börjar onsdagen den 6 november, torsdagen den 7 november eller fredagen den 8 november.

Arbetskonflikten berör allt arbete som utförs av JHL:s medlemmar vid Arkea. Också JHL-medlemmar som arbetar vid Åbo stad eller vid bolag som ägs av Åbo stad kommer att avhålla sig från att utföra strejkbelagt arbete. Strejken avgränsas så att den inte äventyrar någons liv, hälsa, säkerhet eller egendom.

Strejken syns till exempel vid daghemmens och skolornas kosthåll eftersom Arkea framställer måltider till alla Åbo stads daghemsenheter, grundskolor, yrkesskolor och gymnasier.

– Fackförbundets viktigaste uppgift är att försvara sina medlemmars arbetsvillkor. Vi måste se till att det går att leva på lönen. Arkea håller envist fast vid sin arbetstagarförnedrande kollektivavtalsshopping. Det är oerhört beklagligt att Åboborna nu får lida till följd av konflikten, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Det av Åbo stad ägda bolaget Arkea Oy håller styvnackat fast vid sina avsikter att byta till ett billigare kollektivavtal. Denna kollektivavtalsshopping skulle sänka de från tidigare lågavlönade arbetstagarnas totala inkomster med cirka 15-30 procent.

Arkea motiverar bytet av kollektivavtal med att bolagets resultat i år inte når upp till målsättningarna. Bolaget förutspår ändå att man kommer att gå på vinst även i år. Arkea har gjort miljonvinster årligen från år 2012.

JHL betonar att förbundet är berett på att fortsätta och utvidga arbetskonflikten om Arkea inte drar tillbaka sitt beslut om att försämra arbetsvillkoren. Fackförbundet påminner om att Arkea agerade lagstridigt då bolaget beslutade byta kollektivavtal utan att först föra samarbetsförhandlingar i frågan.

Mer information:
Ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
Branschchef Håkan Ekström 040 828 2865 (intervjuer ges också på svenska)
Regionchef Maaret Laakso 040 5444 887