Gå till innehållet

Raumo skrotar arbetsvillkoren genom att lägga ut en del av sin service – JHL motsätter sig planerna med en endagsstrejk

Raumo stads planer på att lägga ut service försämrar arbetsvillkoren och leder till personaluppsägningar. JHL motsätter sig orättvisa utläggningar med arbetskonflikt. JHL:s medlemmar vid Raumo stads kosthålls- och rengöringstjänster strejkar fredagen den 1 november.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL blir tvunget att inleda en arbetskonflikt eftersom staden står fast vid sina planer på att lägga ut servicen. JHL:s medlemmar vid Raumo stads kosthålls- och rengöringstjänster strejkar fredagen den 1 november klockan 6.00–24.00.

Ca 300 av förbundets medlemmar deltar i strejken. Strejken har avgränsats så att den inte äventyrar någons liv, hälsa, säkerhet eller egendom. Strejken berör inte tjänsteinnehavare, specialdietskockar eller personer i sysselsättning.

Raumo stad avser göra hänsynslösa inbesparingar i arbetstagarnas arbetsvillkor och lägga ut kosthålls- och rengöringstjänsterna inom social- och hälsovården. Utläggningen skulle leda till personaluppsägningar och försämringar i anställningsvillkoren.

– Raumo försämrar arbetstagarnas inkomster och arbetsvillkor om utläggningen genomförs. I den här situationen måste JHL försvara sina arbetstagares rättigheter med en strejk. Det är trist att arbetskonflikten stör Raumobornas vardag, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

JHL kräver att staden drar tillbaka sina utläggningsplaner. Raumo stadsfullmäktige beslutar i frågan den 11 november. Om Raumo beslutar sig för att lägga ut servicen, måste staden utföra en upphandling av kosthålls- och rengöringstjänsterna. Upphandlingen är så stor att den behöver genomföras på EU-nivå.

– Anbudstävlingen kan gott och väl vinnas av ett internationellt storföretag. De stora företagen intresserar sig endast för pengarna på kontot, inte kommuninvånarnas tjänster, säger Niemi-Laine.

Raumo har motiverat utläggningen med stadens svåra ekonomiska situation. Inbesparingar får inte göras genom att dumpa arbetsvillkor, betonar JHL. Niemi-Laine påminner om att utläggningar inte automatiskt medför inbesparingar. Redan utläggningen av service i sig har ett pris, då servicen överförs från en producent till en annan. Upphandlingen måste genomföras med anbudsförfarande. Allt detta upptar arbetstid och kostar pengar.

– Många kommuner har lagt ut sin äldreomsorg. I anbudsskedet är de privata företagen säkra på att de kan producera tjänsterna billigare än kommunerna. Snart efter att avtalet undertecknats har företagen ändå höjt priserna eftersom de vill håva in vinst till sina ägare.

Utläggning vore en mycket kortsiktig lösning eftersom vårdreformen är aktuell. Landskapet behöver ändå inte ta social- och hälsovårdens kosthålls- och rengöringstjänster till sin egen verksamhet om Raumo stad själv sluter ett avtal om servicen med företaget.

Läs mer om situationen i Raumo (på finska): jhl.fi/avoinrauma

Mer information:
JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
Regionchef Seija Johansson 040 0595 610