Gå till innehållet

JHL förbereder sig för att försvara arbetsvillkoren vid Arkea, bolagets förhandlingar var endast spel för gallerierna

Arkeas ovilja att förhandla driver JHL till organisationsmässiga åtgärder i Åbo. JHL och Arkea har i ett par veckors tid förhandlat om arbetsvillkor, men förhandlingarna har gått in i en återvändsgränd.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL förbereder sig för att sätta fart på förhandlingarna om arbetsvillkor vid Arkea med organisationsmässiga åtgärder. Förbundet kommer snart att offentliggöra sina planer.

JHL och Arkea har förhandlat om arbetsvillkor sedan 14 oktober, men förhandlingarna har inte framskridit. JHL kan inte gå med på de villkor som Arkea framfört vid förhandlingarna.

– Arkea förhandlade aldrig på allvar om arbetsvillkoren med JHL. Vi godkänner inte att våra medlemmars arbetsvillkor trampas ner. Nu blir JHL tvunget att förbereda sig för organisationsmässiga åtgärder, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

JHL kritiserar kraftigt Arkeas sätt att hemlighålla bakgrunden för sina beslut.

– Man kan bara förundra sig över varför Arkea känner sådan skräck för publicitet. Bolaget ämnar göra avsevärda förändringar i arbetsvillkoren och vågar inte berätta för sina ägare, det vill säga invånarna i Åbo stad, på vilka grunder besluten fattas, säger Niemi-Laine.

Arkea meddelade i september att bolaget ämnar byta till ett billigare kollektivavtal, i klarspråk bedriva kollektivavtalsshopping. Om förändringen genomförs kommer totalinkomsten att sjunka kännbart för de redan från förut lågavlönade arbetstagarna. Enligt en försiktig bedömning sjunker inkomsterna med cirka 15-30 procent beroende på arbetsförhållandets längd, arbetsuppgifterna och arbetstiden. Bolaget har inte i offentligheten gått ut med information om huruvida man fortsättningsvis ämnar byta till det billigare kollektivavtalet.

Arkea är ett fastighets- och kosthållsbolag som nästan helt ägs av Åbo stad. Bolaget har gått med miljonvinst sedan år 2012 och enligt prognosen kommer också resultatet för år 2019 att vara positivt.

Mer information:
Ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
Regionchef Maaret Laakso 040 5444 887

Ytterligare information om Arkeas situation: jhl.fi/hardabud