Gå till innehållet

JHL:s hårda kamp gav resultat: Arkea går med på förhandlingar om arbetsvillkoren

JHL fick åboländska Arkea Oy att avstå från sina avsikter att byta ut det nuvarande Avainta-kollektivavtalet mot ett betydligt sämre avtal. Förhandlingarna inleds måndagen den 14 oktober.

Arkea Oy tar timeout i sitt beslut gällande vilket kollektivavtal som ska tillämpas.  Ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena Päivi Niemi-Laine träffade Åbo stads biträdande stadsdirektör Jarkko Virtanen fredagen den 11 oktober. Mötets tema var Arkea Oy:s kollektivavtal och den tvist som uppkommit i frågan.

– Det är fint att man förhandlar i frågan och att det uttryckligen är det nuvarande Avainta-kollektivavtalet som ligger till grund för förhandlingarna. Nu är det viktigt att medlemmarnas röst blir hörd, säger Niemi-Laine.

Arkea meddelade tidigare under hösten att man avser byta till billigare kollektivavtal. Detta skulle ha sänkt den yrkeskunniga personalens totalinkomster med i värsta fall 30 procent. JHL följer noggrant med vad Arkea beslutar beträffande arbetsvillkoren.

– JHL är beredd på arbetskonflikt på kort varsel om Arkea igen vill försämra arbetsvillkoren. Vi står inte som publik och tittar på när våra medlemmars arbetsvillkor är hotade.

Arkea är ett fastighets- och kosthållsbolag som nästan helt ägs av Åbo stad. Bolaget har gått med miljonvinst sedan år 2012 och enligt prognosen kommer också resultatet för år 2019 att vara positivt.

Mer information:
Päivi Niemi-Laine 040 702 4772