Gå till innehållet

JHL: Arkea pressar och hotar sina arbetstagare samt sprider falsk information – JHL förbereder sig för arbetskonflikt

JHL fördömer kraftigt det av Åbo stad ägda bolaget Arkea Oy för att pressa sina arbetstagare och sprida falsk information. I bolagets kollektivavtalsshopping ingår också olagliga drag.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL fördömer kraftigt det av Åbo stad ägda fastighets- och koshållsbolaget Arkea Oy för att utöva påtryckning på sina arbetstagare. Enligt uppgifter som JHL har erhållit har bolaget ett flertal gånger skrivit till sina arbetstagare att de måste utträda ur sitt nuvarande fackförbund senast vid ingången av nästa år. JHL anser att detta innebär avsiktligt spridande av falsk information. Arkea har också meddelat att uppbörden av medlemsavgifter och förtroendemannaverksamheten upphör vid ingången av nästa år även om kollektivavtalet som bolaget följer ännu är i kraft.

– Arkeas agerande är oförskämt, oansvarigt och olagligt. Bolaget försöker skrämma sina arbetstagare till ödmjukhet så att de inte ska hålla fast vid sina rättigheter att få uttrycka sina åsikter, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine träffar Åbo stads biträdande stadsdirektör Jarkko Virtanen fredagen den 11 oktober. Niemi-Laine kommer vid mötet att kräva förhandlingar som berör beslutsfattandet gällande Arkeas kollektivavtal.

– Beslutet som fattas med Åbo stads koncernlednings befullmäktigande ska tas upp till ny behandling. Denna gång så att också arbetstagarna blir hörda i frågan.

– Ifall inga nya förhandlingar med personalen inleds, förbereder sig JHL för stridsåtgärder, säger Päivi Niemi-Laine.

JHL har redan tidigare fördömt bolagets avsikter att avsevärt försämra arbetstagarnas arbetsvillkor genom att byta ut deras kollektivavtal från  Avainta-avtalet mot det avsevärt billigare kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster.

Mer information: Päivi Niemi-Laine, 040 7024 772