Gå till innehållet

JHL publicerade sina förhandlingsmål: Låglönebranscherna ska få större löneförhöjningar än industrin, konkurrenskraftsavtalets förlängda arbetstid ska slopas

Under vinterns kollektivavtalsförhandlingar måste låglönebranscherna få större löneförhöjningar än exportindustrin, så att löneskillnaderna kan jämnas ut. Det är slut på gratisarbetet: JHL eftersträvar en återgång till den arbetstid som rådde före konkurrenskraftsavtalet eller en rättvis ersättning för den förlängda arbetstiden.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena har publicerat sina mål inför förhandlingarna om arbets- och tjänstekollektivavtal som förs vintern 2019–2020. Yrkesproffsens köpkraft måste korrigeras med löneförhöjningar som syns som mer euro på kontot, kräver förbundet.

– Låglönebranscherna måste få större löneförhöjningar än industrin, så att vi kan jämna ut lönegapet. Det är också en jämställdhetsfråga. Största delen av JHL:s  medlemmar arbetar inom de kvinnodominerade branscherna. De har i åratal med sina måttliga löneuppgörelser satt fart på den ekonomiska tillväxen i Finland. Nu är det dags att höja lönerna, betonar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Tiden för gratisarbete har kommit till vägs ände på den finländska arbetsmarknaden. JHL kräver att 24-timmars förlängningen av arbetstiden som ingick i det så kallade konkurrenskraftsavtalet ska upphöra vid utgången av den nuvarande avtalsperioden.

– Arbetstiden ska återgå till den nivå som gällde före konkurrenskraftsavtalet. Om den förlängda arbetstiden fortsätter, ska den ersättas rättvist i pengar. Konkurrenskraftsavtalet i sin nuvarande form måste begravas, betonar JHL:s förhandlingschefer Kristian Karrasch och Mari Keturi.

JHL eftersträvar goda förhandlingsresultat genom öppet förhandlingsförfarande med arbetsgivarna. Förbundet är ändå berett på att sätta fart på förhandlingarna med arbetskonflikter ifall avtal inte nås på annat sätt.

– Arbetskonflikter är ett av fackförbundets sätt att trygga en skälig lönenivå för våra medlemmar. JHL överväger alltid arbetskonflikter mycket noga och skrider inte lättvindigt till sådana, säger ordförande Päivi Niemi-Laine.

Enligt en enkät som JHL nyligen utförde understödjer medlemmarna i en omfattande strejk, där medlemmar från många av förbundets branscher deltar. Nästan 8 000 JHL-medlemmar besvarade enkäten.

Också andra arbetsvillkor, såsom arbetstider, sammanjämkning av arbete och fritid samt jämställdhet är frågor som behöver förbättras i kollektivavtalen.

– Spelreglerna för användande av arbetsavtal med varierande arbetstid måste avtalas om i arbets- och tjänstekollektivavtalen. Dessa avtals missbrukas fortsättningsvis vilket leder till att  arbetstagarna lider. Arbetsplatsen ska stödja arbetstagarna då deras livssituation förändras. Familjeledigheterna ska utvecklas och studier vid sidan av arbetet ska underlättas, säger Karrasch och Keturi.

JHL utförde två medlemsenkäter som grund för avtalsmålen. Tusentals svar inkom. Medlemmarna anser att möjligheten att få vårdledighet om arbetstagarens föräldrar är i behov av vård måste skrivas in i avtalen. Dessutom ska faderskapsledigheten med lön förlängas. Över 60 procent av respondenterna understödde vårdledighet för vård av de egna föräldrarna och förlängd faderskapsledighet med lön understöddes av över 40 procent av respondenterna. Medlemmarna är också beredda på att stödja andra förbunds förhandlingar.

JHL inleder avtalsförhandlingarna redan denna höst. Förbundets största kollektivavtal löper till största del ut i slutet av mars 2020. Ett av dem är förbundets största avtal, det vill säga AKTA-avtalet som tillämpas för kommunernas personal. Men bland annat järnvägsbranschens avtal löper ut redan i slutet av januari 2020.

Mer information (på finska):
Ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
Förhandlingschef Mari Keturi (privata avtalsbranscher), 050 461 9315
Förhandlingschef Kristian Karrasch (offentliga avtalsbranscher), 040 728 9046

Du kan följa JHL:s förhandlingar framskrider på sidan jhl.fi/slutpagratisarbetet. Följ förhandlingarna på sociala medier under hashtagen #slutpågratisarbetet

Presentation av JHL:s förhandlingsmål