Gå till innehållet

Slut på gratisarbetet! JHL förbereder sig för den kommande avtalsrörelsen

Slut på gratisarbetet! Nu är det dags att värdesätta arbetet. JHL förbereder sig för de kommande förhandlingarna om nya arbetskollektivavtal. Under höstens lopp ordnas 13 tillfällen på olika håll i landet där vi går igenom förhandlingsmålen.

Under vintern 2020 förhandlar vi om nya arbets- och tjänstekollektivavtal. JHL ordnar 13 diskussionstillfällen om förhandlingsmålen på olika orter i Finland. Kom och hör vilka mål förbundet kommer att ta till förhandlingsborden. Du kan också lägga fram egna förslag till huvudförhandlarna.

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine och förhandlingscheferna Kristian Karrasch och Mari Keturi deltar i diskussionstillfällena.

Följ med JHL:s webbplats Avtalsrörelsen 2020 och särskilt ditt eget regionkontors webbplats. Där publicerar vi noggrannare information om tillfällena och anmälning till dem.

Diskussionstillfällen kring temat Slut på gratisarbetet!

September

 • 30.9 Kauhava

Oktober

 • 1.10 Björneborg
 • 2.10 Ikalis
 • 14.10 Rovaniemi
 • 15.10 Uleåborg
 • 16.10 Lahtis
 • 28.10 Jyväskylä
 • 31.10 Åbo

November

 • 5.11 Helsingfors
 • 6.11  Kouvola
 • 11.11 Kuopio
 • 19.11 Tavastehus

Det kommer också att ordnas ett diskussionstillfälle på svenska. Datum, klockslag och ort meddelas senare.