Gå till innehållet

Handbok för proffs inom småbarnspedagogik har utkommit

JHL har gett ut en ny handbok på svenska. Handboken för proffs inom småbarnspedagogik riktar sig till personer som jobbar med barn på privata eller kommunala daghem eller som familjedagvårdare.

Handboken för proffs inom småbarnspedagogik utkom i pdf-format i juni 2019. Teman som behandlas i handboken är till exempel lagstiftningen som styr arbetet med barn, studiemöjligheter samt arbetshälsa och arbetarskydd.

Handboken utkommer i augusti i tryckt format.

Läs handboken här.