Gå till innehållet

JHL:s nya medlemsservice har öppnats – i mittJHL kan du snabbt och enkelt uppdatera dina kontaktuppgifter och kontrollera dina personuppgifter

I mittJHL kan du när och var som helst sköta ärenden i anslutning till ditt medlemskap. Arbetslöshetskassan förblir oförändrad. Läs här hur du använder e-tjänstens basfunktioner.

Vi beklagar att den språkliga utformningen av programmets svenska version har många brister. Vi kommer att korrigera dem så fort som möjligt.

E-tjänsten mittJHL togs i användning den 12 juni. Här kommer du till tjänsten.

Arbetslöshetskassans elektroniska webbkassa  (eWertti) är oförändrad.

I fortsättningen loggar du in på mittJHL via länken på JHL:s startsida. Funktionen kommer att vara tillgänglig mycket snart.

All medlemsinformation på ett och samma ställe.

I JHL:s nya medlemsservice finns all information som berör ditt medlemskap samlad på ett ställe. Då du loggar in i tjänsten för första gången, begär systemet att du skapar användarkoder.

MittJHL fungerar på finska, svenska och engelska. Du väljer språk via länken i övre balken, på det ställe där användarspråket visas. Om du använder tjänsten på din smarttelefon hittar du språkmenyn genom att klicka på kugghjulet i övre balken.

OmaJHL:n kielivalikko älypuhelimella.
MittJHL:s språkmeny på smarttelefon.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Du kan ändra dina kontaktuppgifter via länken ”Medlemsinformation” på vänstra kanten. Välj ”Personinformation” och klicka på knappen ”Redigera” vid de uppgifter som du vill ändra.

Medlemsinformation

Kontrollera din e-posadtess och ditt telefonnummer.

Kom ihåg att kontrollera att också din personliga e-postadress och ditt personliga telefonnummer finns införda i systemet. De behövs till exempel vid eventuella arbetskonflikter, då arbetsgivaren kan förbjuda användning av tjänstetelefonen och tjänste-e-posten.

I menyn Medlemsinformation kan du också lägga till information om dina anställningsförhållanden och din utbildning. Då du lägger till information i mittJHL, kan du enkelt kontrollera uppgifterna när och var som helst.

Så här uppdaterar du informationen med smarttelefon

Du kommer till Medlemsinformations-menyn på ett annat sätt då du använder tjänsten på smarttelefon. Du kommer till tjänsten genom att klicka på bilden med tre vågräta streck i övre hörnet. Först visas din personinformation. Du kommer åt att ändra din adress, telefonnummer och e-postadress då du scrollar neråt.

Personlig information

Kontrollera dina medlemsavgiftsbetalningar

Du ser de uppgifter som behövs för att betala medlemsavgiften i övre högra hörnet av första sidan.  Du kan kontrollera betalningsuppgifterna genom att klicka på länken ”Till medlem betalning”.

Medlem betalning

Om din medlemssituation förändras kan du ansöka om rätt till befrielse från medlemsavgift. Länken till blanketten finns i balken på första sidan. Välj orsak till avgiftsbefrielse och tidpunkt för vilken du ansöker om befrielse.

Gå till medlemssidorna och sidorna för de aktiva

Via mittJHL kommer du åt att logga in också på medlemssidorna och sidorna för de aktiva. Länkarna till medlemssidorna och sidorna för de aktiva syns på vänstra kanten av sidan.

Text Medlemssida.

Byt lösenord, logga ut

När du är inloggad på mittJHL, kan du byta ditt lösenord. Klicka på ditt namn uppe till höger och välj ”Ändra lösenord”. Du får fram en ruta där du kan byta lösenord.

Du loggar ut från tjänsten genom att klicka på ditt namn. Välj ”Logga ut” från menyn.

Obs. Kom ihåg att du loggar in med samma lösenord till alla JHL:s e-tjänster. Då du loggar ut från mittJHL, loggar du samtidigt ut från JHL:s medlemssidor.