Gå till innehållet

JHL ser mycket gott i regeringsprogrammet: Arbetslivet förbättras på trepartsbasis, aktiveringsmodellen skrotas och de offentliga tjänsterna stärks

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL gläder sig över att förtroendet håller på att återställas på arbetsmarknaden i Finland. Den nya regeringen börjar genomföra arbetslivsreformer tillsammans med fackrörelsen och arbetsgivarna. Regeringen binder sig också till att skrota aktiveringsmodellen som JHL har motsatt sig från första början.

Regeringsprogrammet återställer förtroendet då det gäller utvecklingen av arbetslivet i Finland då regeringen reformerar arbetslivet på trepartsbasis.

Många av de målsättningar som var viktiga för JHL ingår i regeringsprogrammet. JHL är nöjt med att regeringen förbinder sig att skydda arbetstagarna. Regeringsprogrammet lovar till exempel stöd till kortjobbare och dem som arbetar enligt avtal med varierande arbetstid.

Också de arbetslösas situation förbättras under den kommande regeringsperioden.

– Aktiveringsmodellens piska begravs, tjänsterna i arbetslöshetens inledningsskede effektiveras och man försöker beakta  de arbetslösas personliga behov bättre än för närvarande. JHL har målmedvetet motsatt sig aktiveringsmodellen från första början. Vi är nöjda över att vårt arbete nu har burit frukt, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

JHL är det största fackförbundet inom den offentliga sektorn. Niemi-Laine bedömer att kommunekonomin kan stabiliseras utgående från det nya regeringsprogrammet. Enligt regeringsprogrammet upphör nedskärningarna i statsandelarna till kommunerna år 2020.

Regeringen vill förbättra många offentliga tjänster.  Inom social- och hälsovårdstjänsterna görs en viktig förändring, då vårdpersonalens minimidimensionering (0,7 vid vårdenheter inom dygnetruntvård) äntligen skrivs in i lagen. Samtidigt fastställs arbetsfördelningen mellan vård- och understödjande personal tydligare.

Förbättringar väntas också inom småbarnspedagogiken. Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik på heltid återinförs. Gruppstorlekarna för över 3-åringar förminskas. Regeringen verkar förstå hur viktig offentlig småbarnspedagogik är. JHL har aktivt arbetat för småbarnspedagogiken, säger Niemi-Laine.

– Regeringen tar kraftigt ställning för kvaliteten inom den privata småbarnspedagogiken. Privat småbarnpedagogik ska kräva tillstånd och uppfylla samma kvalitetskrav som den offentligt producerade småbarnspedagogiken.

Förbättrad service ökar kommunernas skyldigheter. Också förändringar i beskattningen påverkar kommunernas ekonomi. Staten ska kompensera de här extra kostnaderna till kommunerna till sitt fulla belopp.  Kommunerna behöver också pengar för att kompensera för att den nedskärning i semesterpenningen som gjordes i samband med konkurrenskraftsavtalet i fortsättningen ska kunna annulleras. JHL är nöjt med att också dessa pengar nu är tryggade.

Om löftena i regeringsprogrammet håller, kommer Finland under kommande regeringsperiod att bli mer jämställt. Regeringen ska enligt sitt program genomföra mål för lika lön och jämställdhet.

Regeringen vill ingripa i lönediskriminering bland annat så att förtroendemän och personalrepresentanter mer effektivt än tidigare kan ingripa i problem.

– Fackförbunden blir ständigt tvungna att jobba för löneskillnader mellan könen eftersom största delen av medlemmarna i fackförbunden är kvinnor. Det nya regeringsprogrammet ger mer kraft också till fackrörelsen, konstaterar Niemi-Laine.

Regeringen ämnar förnya också familjeledigheterna. Förändringen görs enligt en ambitiös modell som JHL understöder. Öronmärkta månader för papporna förlängs så att ledigheten för mammorna ändå inte förkortas.

Också övervakningen av arbetsvillkoren effektiveras då regeringen utreder metoder för hur man kan ingripa i lönedumpning.  I fortsättningen kan arbetsgivare som betalar för lång lön till exempel straffas. JHL anser att Finland måste komma loss från lönedumpningen.

JHL har länge deltagit i kampanjen #Ykkösketjuun, som har som mål att Finland ska införa en lag om företagsansvar. Nu ingår lagen i regeringsprogrammet.

– Det är fantastiskt att Finland kan bli ett föregångarland när det gäller företagens samhällsansvar.

Mer information:
JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772