Gå till innehållet

Nya ledamöter i representantskapet

JHL:s representantskap håller sitt vårmöte den 23 maj i Helsingfors. På föredragningslistan finns bland annat verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2018. Nya ledamöter valdes också in i representantskapet.

I representantskapets sammansättning skedde två personbyten.

Jari Mattila valdes in istället för Päivi Tamminen  från och med 23.5. Personbytet gäller Satakunta valkrets.

Kari Viinikka valdes in istället för Markku Mäenpää från och med 23.5.2019. Personbytet gäller Vasa valkrets.