Gå till innehållet

JHL:s representantskap: De offentliga välfärdstjänsterna ska produceras på ett ansvarsfullt sätt

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf:s representantskap kräver att välfärdstjänster som produceras med skattemedel ska anordnas och huvudsakligen produceras av den offentliga sektorn. Skatterna ska tillfalla Finland. Man måste stifta en lag om vinsttak inom social- och hälsovårdsbranschen.

JHL:s representantskap säger i sin slutresolution att vi måste kräva ett större samhällsansvar av de företag som producerar offentliga välfärdstjänster. Skattemedlens flykt från Finland måste stoppas. Det är nödvändigt att stifta en lag om vinsttak för företag som producerar social- och hälsovårdstjänster.

Representantskapet säger att vi måste fastställa tydliga kvalitetskriterier för offentliga upphandlingar, som serviceanordnaren måste beakta. I kriterierna ska också sociala och samhällsmässiga värderingar samt möjlighet att följa upp dem ingå.

JHL:s representantskap förutsätter mod av den nya regeringen att göra Finland till ett modelland för en fungerande välfärdsstat där man tar hand också om dem som är i den allra svagaste ställningen. Representantskapet anser att det är viktigt att man inte eftersträvar kortsiktiga inbesparingar inom social- och hälsovården som sträcker sig över endast en mandatperiod. Kommunernas finansieringsbas måste stärkas för att trygga servicen. Offentliga tjänster av hög kvalitet föds inte utan pengar och tillräckliga personalresurser.