Gå till innehållet

JHL:s högsta ledning samlas idag i Helsingfors, representantskapet behandlar motioner och ekonomiska ärenden

Representantskapets 120 ledamöter är JHL:s högsta beslutande organ. Representantskapet beslutar om förbundets verksamhet på lång sikt. Vid vårmötet behandlas verksamhetsberättelsen och bokslutet för föregående år.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s representantskap möts i Helsingfors onsdagen den 23 maj klockan 10. Många ärenden ska behandlas, bland dem bokslutet för föregående år och 26 representantskapsmotioner.

Dessutom får representantskapet fördjupa sig i verksamhetsberättelsen. Under början av år 2018 förde JHL intensiva avtalsförhandlingar inom många branscher. JHL blev tvunget att ta till konfliktåtgärder för att uppnå alla avtal. Under hösten 2018 utlyste förbundet en två dagars politisk strejk med vilken vi lyckades avvärja försämringen i arbetslöshetsskyddet.

Följ med möteshändelserna!

Representantskapet innehar JHL:s högsta beslutanderätt. Representantskapet väljs med direkt val och har 120 ledamöter. Representantskapet sammanträder två gånger per år. Vi rapporterar om mötets gång på webbplatsen och sociala medier. Stämningar från mötet uppdateras flitigt, särskilt på JHL:s Twitterkonto under hashtagen #jhledustajisto.