Gå till innehållet

I vårmötets motioner framkom en önskan om kompensation för flygutsläpp, synligare beslutsfattande och förbättrade arbetsvillkor

JHL:s representantskap behandlade denna gång 26 motioner. I motionerna tas till exempel förbundets kurser, medlemmarnas tillgång till representantskapets protokoll och villkoren för alterneringsledigheten upp.

Vårmötets motioner representerade i år många ämnen och diskussionen pågick länge. De unga medlemmarna fäste i år uppmärksamhet bland annat vid klimatförändringen. JHL:s studerandemedlemmar föreslog i sin motion att förbundet ska börja kompensera för de utsläpp som uppkommer vid förbundets arbetstagares flygresor.

I praktiken kunde kompensationen till exempel genomföras så att förbundet placerar i projekt med vilka man främjar förnybar energi. Placeringarna kan göras bland annat via Förenta Nationernas kampanj Climate Neutral Now. Representantskapet beslutade att JHL utreder hur förbundet i fortsättningen kan utreda och kompensera sina flygutsläpp.

Lentokoneen moottori.
Förbundet vill utreda hur flygutsläppen kan kompenseras.

Nio motioner till avtalsberedning

Ett annat tema som togs upp var hur förbundet effektivare än förr kunde ta kontakt med medlemmar som fått betalningspåminnelser om obetalda medlemsavgifter. I framtiden eftersträvar förbundet att med hjälp av testprojekt hålla ännu tätare kontakt med medlemmar som har obetalda medlemsavgifter. På så sätt skulle man kunna undvika onödiga utträden ur förbundet.

Frågor i anslutning till kurser och intressebevakning togs upp i många motioner. Representantskapet föreslog bland annat nya studiedagar, påminde om vikten av facklig utbildning och önskade en ny expert till förbundets intressebevakningslinje.

Försämringarna i villkoren för alterneringsledighet väcker fortfarande motreaktioner i JHL:s representantskap. I en föreningsmotion kräver man ändringar i villkoren för alterneringsledighet. JHL kan inte ensamt avgöra frågan eftersom den är politisk. Förbundet kommer ändå att driva på förbättringar i villkoren. JHL inkluderar annullering av försämringarna i villkoren för alterneringsledigheterna som ett av sina mål för regeringsprogrammet.

Sammanlagt nio motioner sänds till beredning inför avtalsförhandlingarna. JHL publicerar målen för den kommande förhandlingsrundan under höstens lopp. Fem motioner sänds till beredning i stadge- och valarbetsgruppen.