Gå till innehållet

Hälsningar till regeringen – Förtroendet återställs då arbetstagarnas ställning förbättras

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine och representantskapets ordförande Sirkka-Liisa Kähärä säger att förtroendet för landets regering återställs genom att förbättra de plågade arbetstagarnas, arbetslösas, barnens och de äldres ställning i det kommande regeringsprogrammet.

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine talade vid representantskapets vårmöte. Hon räknade upp flera frågor som borde ingå i det kommande regeringsprogrammet. Orförande för JHL:s representantskap Sirkka-Liisa Kähärä betonade att förbundet gör allt som står i dess makt för att främja att de skador som regeringen Sipilä förorsakade ska korrigeras. På agendan finns både arbetsliv, kommunekonomi, småbarnspedagogik, jämlikhet och beslut gällande vårdreformen.

– För att återställa förtroendet mellan arbetsmarknadsorganisationerna och landets regering är det viktigt att arbetstagarnas ställning förbättras och att de försämringar för arbetstagarna, de arbetslösa, barnen och de äldre som högerregeringen gjorde annulleras, säger Kähärä.

Under kommande regeringsperiod har JHL som mål att bland annat öppna upp lagen om småbarnspedagogik. Man måste erhålla behörighet som lärare inom småbarnspedagogik med socionomutbildning på yrkeshögskolenivå. Dessutom ska barnskötarnas omskolning till lärare tryggas i lagen och tillräckligt stora anslag ska reserveras för utbildningen.

Enligt Niemi-Laine ska den nya vårdreformen basera sig på kommunerna som enheter. Produktionen och anordnandet av service ska inte särskiljas och samkommuner över landskapsgränserna kunde fungera som plattformer.

– Tryggande av servicen i hela landet samt bevarandet av arbetsplatser och anställningsvillkor är viktiga frågor i den kommande vårdreformen, säger Niemi-Laine.

Kommunernas situation ska tas i beaktande i det nya regeringsprogrammet. Enligt Niemi-Laine räcker det inte att de statsandelar som gick förlorade i samband med nedskärningarna i konkurrenskraftsavtalet överförs tillbaka till kommunerna. Också de skatteintäkter som gick förlorade i samband med konkurrenskraftsavtalet har drivit kommunerna i trångmål.

– Regeringsförhandlarna måste hitta de pengar som behövs för att förbättra kommunernas ekonomi så att kommuninvånarnas service kan tryggas, säger Niemi-Laine.