Gå till innehållet

JHL förnyar sina e-tjänster under försommaren, avbrott i många tjänster i juni

JHL förbättrar sina e-tjänster i början av sommaren. Anmälan till kurser och uppdateringen av egna uppgifter förenklas. Till följd av reformen tas Medlemsservice 24h ur bruk. Reformen föranleder avbrott i användningen av medlemsservicen, medlemssidorna och förningstjänsten omaYhdistys.

JHL förnyar sin elektroniska medlemsservice. De nya elektroniska tjänsterna kommer att vara moderna och lätta att använda. Till följd av uppdateringen kommer det att ske ett avbrott på ungefär en vecka i många elektroniska tjänster.

JHL:s medlemsservicesektion är stängd 4–11.6. Under tiden för avbrottet kan medlemsärenden inte behandlas. Telefonjouren för medlemmar på numret 010 7703 430 är ur bruk åtminstone under tiden 4–14.6.* Vi beklagar det besvär som avbrottet förorsakar våra medlemmar.

De e-tjänster som kräver inloggning är stängda 4–11.6. Avbrottet berör inloggning på de egna JHL-sidorna, Medlemsservice 24h och föreningstjänsten omaYhdistys.

Du kan betala din medlemsavgift via den egna nätbanken också under tiden för avbrottet i e-tjänsterna. Använd alltid referensnummer då du betalar din medlemsavgift.

De e-tjänster som kräver inloggning är stängda 4–11.6. I kursanmälningarna blir det ett längre avbrott.

I kursanmälningarna blir det ett längre avbrott. Medlemsservice 24h stänger 4 juni och det nya kursanmälningssystemet öppnar i början av juli.

Medlemsservice 24h tas ur bruk i juni

Den elektroniska servicekanalen Medlemsservice 24h kommer att tas permanent ur bruk den 4 juni. Den nya medlemsservicen mittJHL öppnar 11 juni. I den nya tjänsten kan medlemmarna ännu lättare än förut uppdatera sina egna kontaktuppgifter och kontrollera sin utbildningshistoria. Vi kommer att ge ut användningsinstruktioner för den nya servicen, så att användningen ska fungera så enkelt och smidigt som möjligt.

Viktiga datum:

  • Medlemsservice 24h tas ur bruk 4 juni.
  • Avbrott i de elektroniska tjänsterna 4–11 juni
  • Den ny medlemsservicen mittJHL öppnar 12 juni
  • Avbrott i anmälningen till kurser 4 juni – juli 2019
  • Det nya kurssystemet tas i bruk i juli 2019.

Det lönar sig att vara ute i god tid med kursanmälningar

Också anmälningen till JHL:s kurser förändras under sommaren.  Det är inte möjligt att anmäla sig till kurser i juni eftersom det nya kurssystemet tas i bruk först i juli.

Inga kursanmälningar tas emot i juni.

Anmälningen till kurser kommer framledes att vara betydligt enklare med det nya systemet. Du behöver logga in bara en gång och samma användarkoder passar i alla system. JHL:s kurskalender kommer också att se annorlunda ut. Den nya utformningen är ännu mer användarvänlig än den nuvarande.

*datum har ändrats 11.6.2019 klockan 12.31