Gå till innehållet

Ny coachning lockar arbetslösa – fem dagars coachning uppfyller aktiveringsmodellens krav

JHL:s medlemmar har varit intresserade av utbildningen som uppfyller aktiveringsmodellens aktivitetsvillkor. 120 JHL-medlemmar har redan avlagt nätcoachningen Taitava työnhakija som inleddes i april.

JHL har i vår hjälpt sina arbetslösa medlemmar att uppfylla aktiveringsmodellens krav. Nätcoachningen Taitava työnhakija är en femdagarskurs som uppfyller aktivitetsvillkoret. Coachningen är gratis för JHL-medlemmar.

För att uppfylla aktivitetsvillkoret ska coachningens alla fem dagar avläggas under samma granskningsperiod. Coachningen tjänar in aktivitetsvillkor endast om granskningsperioden inletts 1.4.2019 eller därefter. Granskningsperioden är 65 betalningsdagar lång.

Den arbetslösa ska själv sända intyget över utförd nätcoachning till arbetslöshetskassan eller FPA.

Bekanta dig med kursen och anmäl dig!