Gå till innehållet

Vad förväntar du dig av de kommande kollektivavtalsförhandlingarna? Besvara JHL:s medlemsenkät och påverka förbundets förhandlingsmål

JHL utreder med hjälp av enkäten bland annat hurudana löneförhöjningar medlemmarna förväntar sig under den kommande förhandlingsrundan. Du har tid att svara fram till fredagen den 17 maj.

Kollektivavtalsförhandlingarna inleds hösten 2019 inom många av JHL:s branscher. JHL:s förhandlare förbereder som bäst målen inför förhandlingarna inkommande höst och vinter. För detta behöver vi hjälp av förbundets medlemmar. JHL har skickat en enkät om förhandlingsmålen till sina medlemmar.

Besvara enkäten senast 17.5.

Medlemmarna kan ta ställning bland annat till hur stora löneförhöjningar förbundet borde eftersträva och om förhöjningarna borde inriktas särskilt på kvinnodominerade branscher. Förbundet utreder samtidigt vad medlemmarna anser om konkurrenskraftsavtalets fortsättning. Besvara enkäten senast fredagen den 17 maj.

JHL fortsätter beredningen av förhandlingsmålen i maj. Medlemmarna får ta ställning till utkasten till förhandlingsmål i augusti. Förbundsstyrelsen beslutar om de gemensamma målen.