Gå till innehållet

Problemen med plattformsekonomin måste lösas genom precisering av arbetsavtalslagarna, kräver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine

De nya formerna av arbete hotar arbetstagarnas rätt till inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd och företagshälsovård, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine i sitt första maj-tal. Man måste kraftigt kunna ingripa i problemen lagstiftningsvägen, eftersom en del av arbetsgivarna som verkar på plattformerna kringgår sina skyldigheter.

Plattformsekonomin och de så kallade uppdragsförhållandena medför osäkerhet i arbetslivet och hotar arbetstagarnas ställning, anser Päivi Niemi-Laine, ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

– Företag som verkar på plattformerna har inte identifierat sin ställning som arbetsgivare i enlighet med arbetsavtalslagen. Arbetstagarna får inte rätt till inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd, lagstiftningen om arbetstid och arbetarskydd gäller inte dem och de har ingen rätt till företagshälsovård, sammanfattar Niemi-Laine i sitt första maj-tal.

Vi löser problemen endast genom att ändra arbetslagstiftningen.

– Arbetsavtalslagen måste preciseras till den delen att en person är i arbetstagarställning om hen har endast en uppdragsgivare som har möjlighet att påverka utförandet av arbetet. I rättspraxis ska man i första hand anta att det är fråga om ett anställningsförhållande.

Niemi-Laine påminner om att alla, oberoende av hemland, har rätt till anständiga arbetsförhållanden. Europeiska unionen är en viktig arena för Finland eftersom det är där man beslutar om arbetstagarnas internationella rättigheter. JHL:s ordförande uppmuntrar finländarna att rösta i valet till Europaparlamentet så att arbetslivsfrågorna får utrymme i EU också i fortsättningen.

– Europa är en välmående och jämställd världsdel. Det kan vi tacka organiseringen av arbetstagare och arbetsgivare och en arbetsmarknadsmodell som baserar sig på förhandlingar i många länder för. Det är svårt att klara sig i den globala ekonomin men Europa ska inte konkurrera genom att försämra arbetsvillkoren.

Niemi-Laine förundrade sig i sitt första maj-tal över att arbetslivfrågor fick så litet utrymme i vårens riksdagsval. JHL kräver att regeringen på nytt bygger upp förtroendet i det finländska samhället, så att arbetslivets spelregler bereds inom ramen för trepartssamarbetet. De bestraffande nedskärningarnas tid är förbi. Välfärdsstaten måste ta hand om sina medborgare också då de har det svårt.

Niemi-Laine påminner om att löntagarna och fackrörelsen med sina måttliga löneförhöjningar de senaste åren bidragit till den ekonomiska tillväxten i Finland. Under hösten inleds förhandlingsrundan inom många branscher. Både löneförhöjningarna och den förlängda arbetstiden som konkurrenskraftsavtalet medförde kommer upp på förhandlingsbordet. Avskaffande av den förlängda arbetstiden kommer säkert att väcka livlig debatt åtminstone inom den offentliga sektorns förhandlingar. JHL:s styrelse beslutar om förhandlingsmålen under hösten 2019.

Mer information:

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

HL:s ordförande Päivi Niemi-Laine håller till första maj-tal onsdagen den 1 maj klockan 12 på Lahtis torg.