Gå till innehållet

Nu är det dags att hitta den egna kandidaten – använd din röst för att främja arbetslivet

Hur förhåller sig den kommande riksdagen till arbetstidslagen? Och till aktiveringsmodellen och arbetslöshetsskyddet? Nu är det dags att påverka: Riksdagsvalets förhandsröstning börjar onsdagen den 3 april.

JHL uppmuntrar alla sina medlemmar att utnyttja sin rösträtt i riksdagsvalet i april. JHL:s mål är att det i vår riksdag efter valet finns beslutsfattare som förhåller sig positivt till arbetstagare.

Hitta en kandidat som förstår sig på arbetslivet

JHL har publicerat en lista över sina medlemmar som kandiderar i riksdagsvalet. Listan finns på JHL:s webbplats. Kandidaterna på listan har förbundit sig att iaktta JHL:s principer och de vill ge alla en rejäl chans att bygga upp sitt eget liv.

Bekanta dig med kandidaterna

JHL stöder kampanjen Landet för de fria. Kampanjen har som mål att höja valdeltagandet. Kampanjen uppmuntrar att rösta på löntagarvänliga kandidater.

Landet för de fria, logo.
JHL stöder kampanjen Landet för de fria

Kampanjen Landet för de fria har tagit reda på vad partierna och kandidaterna har för ståndpunkt i viktiga arbetslivsfrågor. Kampanjen har sänt partierna en enkät om arbetslivet och begärt att enkäten ska sändas till alla kandidater. En förteckning över kandidater som stöder kampanjen publicerades måndagen den 1 april på kampanjens webbplats.

Hitta en kandidat som förstår sig på arbetstagarna

Du kan rösta på förhand var som helst

Förhandsröstningen inleds den 3 april. Förhandsröstningen i Finland fortsätter fram till tisdagen den 9 april.

Du kan förhandsrösta i vilken vallokal för förhandsröstning som helst. Du behöver endast ett identitetsbevis. Också körkort duger som identitetshandling i förhandsröstningens vallokaler. Det finns över 900 vallokaler för förhandsröstning i Finland. Det är också möjligt att rösta utomlands. Det finns nästan 220 vallokaler för förhandsröstning utomlands.

Kom ihåg att ta ett identitetsbevis med dig till vallokalen. Körkort duger som identitetshandling.

Om du förhandsröstar på någon annan ort än inom din egen valkrets, kan du begära att få se en lista över kandidaterna i din egen valkrets.

Du hinner påverka ännu den 14 april

Valdagen är söndagen den 14 april. Vallokalerna öppnar klockan 9 på morgonen och stänger klockan 20 på kvällen På valdagen kan du rösta endast i din egen vallokal. Den finns antecknad på meddelandet om rösträtt som du fått per post.

Ska förnedrandet av arbetstagare få fortsätta – din röst avgör

De beslut som riksdagen fattar påverkar i stor utsträckning arbetsförhållandena i Finland. Regeringen som tillträdde år 2015 gjorde stora nedskärningar i de sociala stöden och försämrade anställningstryggheten. Hösten 2018 tvingade regeringen fackförbunden att inleda en politisk strejk, med vilken man lyckades förhindra försämringarna i arbetslöshetsskyddet.

Sipiläs nedskärningslista påminner om varför JHL vill hitta en ny politisk inriktning.