Gå till innehållet

Utbildning av vårdbiträden underlättar eventuellt personalbristen inom äldreomsorgen men biträdena får inte ersätta närvårdarna

Diskussionerna mellan JHL och vårdkedjan Esperi Care börjar bära frukt. Esperi inleder under våren en läroavtalsutbildning med avsikten att utbilda fler vårdbiträden. Branschen är i akut behov av mer personal. JHL vill ändå påminna om att närvårdarnas arbetsuppgifter inte får överföras till vårdbiträdena.

Proffs inom vårdbranschen har redan länge oroat sig över att det finns för lite tid för kundarbete. JHL har lyft fram att sjukskötarna och närvårdarna i nuläget blir tvungna att utföra arbetsuppgifter som innebär att de i mindre utsträckning har tid för det egentliga vård- och omsorgsarbetet. Vårdpersonalen får nu mer tid att koncentrera sig på att vårda kunderna, då fler vårdbiträden anställs inom branschen.

Som ett resultat av diskussionerna mellan JHL och Esperi Care kommer Esperi under våren att inleda läroavtalsutbildning av vårdbiträden. Den planerade utbildningen genomförs i samarbete med en samkommun inom utbildning i södra Finland. Vårdbiträdena anställs av Esperi. De skulle också ha möjlighet att utföra närvårdarutbildning med läroavtal. På det här sättet försöker man för sin del lösa den allt svårare bristen på arbetskraft inom vårdbranschen.

– JHL understöder sådan utbildning av vårdbiträden som består av examensdelar. Då är det lätt att fortsätta studierna. Forskningsresultat tyder på att det är svårt att studera vid sidan av arbetet.  Löftet om att utbilda dem som genomgått vårdbiträdesutbildning till närvårdare genom läroavtal innebär också enligt JHL:s åsikt en utsträckt hand, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine uppskattande.

Niemi-Laine påminner om att det är väsentligt att skapa tydliga strukturer och uppgiftsbeskrivningar som iakttas.

– Vårdbiträdena kan inte ersätta nårvårdarna. Om man vill lösa krisen inom vårdarbetet, behövs det mer personal och finansiering till branschen, betonar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Vårdarbetet är personalkrävande och kunderna ofta i en utsatt situation. Tillräckligt med tid och resurser är vad som behövs inom vårdarbetet. Dessutom ska proffsen ha rätt sorts kunnande. Man ska också ta hand om arbetstagarnas välmående.

– JHL inbjuder gärna aktörer inom vårdbranschen till dialog om hur utvecklingen av kunnandet, ett mänskligare arbetsliv och vårdarbete av god kvalitet kan tryggas inom branschen, konstaterar Niemi-Laine.

Mer information:
ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772, paivi.niemi-laine@jhl.fi
utbildningspolitiskt sakkunnig Marjut Manka, 050 4363 273, marjut.manka@jhl.fi