Gå till innehållet

De kommunala samarbetsförhandlingarna är endast isbergets topp, kommunernas finansieringsbas ska tryggas omedelbart

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL kräver omedelbara lösningar på kommunernas allvarliga finansieringsproblem. De ska lösas genast vid inledningen av den nya regeringsperioden.

De drastiska nedskärningar som regeringen Sipilä gjort i kommunernas finansieringsbas har drivit kommunerna in i en ohållbar situation. Samarbetsförhandlingarna som nu inleds till exempel i Rovaniemi och Kouvola är endast isbergets topp.

Under regeringen Sipilä har kommunernas budget för basservice skurits ner. Enligt Kommunförbundets uträkningar har nedskärningarna kostat kommunerna så mycket som 850 miljoner euro. Nedskärningen i semesterpenningen hos arbetstagare inom den offentliga sektorn skapade ett stort hål i kommunernas skatteintäkter. Den misslyckade vård- och landskapsreformen svalde för sin del en hel del resurser av kommunerna.

– Det verkar som om det varit regeringens politik att med vett och vilja driva kommunerna i ekonomiskt trångmål för att på så vis tvinga fram landskap och tvångsbolagisera tjänsterna. Följande regering ska i brådskande ordning återställa kommunernas finansieringsbas. I annat fall inleds en våg av samarbetsförhandlingar inom kommunerna som medför att kommuninvånarnas service körs ner, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Kommunernas tjänsteinnehavare har tillsammans med de förtroendevalda gjort ett jättejobb med beredningen av vårdreformen och landskapens tillfälliga beredningsorgan. En betydande arbetsmängd, både i tid och pengar, har gått åt till beredning och olika arbetsgruppers arbete. Detta har medfört att utvecklingen av kommunernas egen verksamhet, möjligheter att satsa på förbättring av kommunernas service och tryggande av inkomstutvecklingen har försvagats avsevärt.

– Det har använts flera hundra miljoner skatteeuron på den numera begravda vårdreformen, enligt vissa uppskattningar till och med 700 miljoner euro. Skattemiljoner har gått åt till bland annat till arvoden till den största arbetsgruppen i Finlands historia, till experter och tjänstemän. I hur gott skick skulle inte kommunerna vara om samma resurser och finansiering hade använts till utveckling av kommunerna och kommunarbetet?

– Finland behöver en vårdreform. Reformen ska ändå genomföras genom att utveckla den verksamhet och delar av den som i nuläget inte fungerar och inte genom att med våld krossa fungerande strukturer.

Mer information: ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772