Gå till innehållet

Regeringens omöjliga vårdreform föll äntligen – under nästa regeringsperiod behövs en vårdreform som förminskar hälsoklyftorna

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL är nöjt med att vårdreformen inte genomförs i den form som den nuvarande regeringen föreslår. Finlands social- och hälsovårdstjänster måste förnyas så att hälsoklyftorna förminskas och huvudansvaret för servicen förblir hos den offentliga sektorn.

Det är en god nyhet för alla finländare att vårdreformen i sin nuvarande form föll. Den modell som regeringen drev på skulle ha naggat medborgarnas tjänster i kanterna och öppnat dörren för företagens obegränsade vinstmaximering.

Under den kommande regeringsperioden behöver Finland en vårdreform som uppriktigt förminskar hälsoklyftorna, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– JHL har länge kritiserat valfriheten som regeringen har drivit på. Den skulle på en gång ha öppnat marknaden för konkurrens. Den kommande regeringen måste förnya social- och hälsovården så att huvudansvaret för servicen förblir hos den offentliga sektorn. Företag och organisationer kan komplettera den offentliga sektorn.

Niemi-Laine säger att Finland behöver ny lagstiftning där vårdföretagens vinstmaximering tyglas. En modell kunde vara tillämpande av de verksamhetsprinciper som de nuvarande företagen inom det samhälleliga fältet iakttar, enligt vilka hälften av vinsten ska styras till det allmänna intresset.

Vårdreformen borde äntligen föras i mål under kommande regeringsperiod. Branschens proffs har redan i åratal levt i osäkerhet då den egna arbetsplatsens framtid har varit höljd i dunkel. Vid beredningen av reformen måste man utnyttja det lagstiftningsarbete som redan gjorts.

Den nuvarande regeringen hade nästan helt glömt bort stödtjänsterna. T.ex. vårdbiträdena, matservicearbetarna och anstaltsvårdarna garanterar med sin egen arbetsinsats att vårdpersonalen kan koncentrera sig på sitt eget yrke. Den offentliga sektorn ska ha fortsatt rätt att genomföra stödtjänster utan konkurrensutsättning.

Regeringen verkar också ha glömt bort socialservicens roll och i reformen koncentrerade man sig för mycket på tillgången till hälsocentrals- och läkartjänster, kritiserar Niemi-Laine. Social- och hälsovårdstjänsterna ska i den kommande reformen kopplas tätare ihop.

– Den vårdreform som regeringen drev på var ett omöjligt paket som baserade sig på politisk kohandel. Valfriheten och landskapsreformen kopplades ihop till ett paket, som blev en omöjlig lagmastodont. Att reformen föll var det bästa beslutet som regeringen fattat beträffande vårdreformen.

Den omöjliga vårdreformen drog till slut med sig hela regeringen. Det var dags för den här sorgliga regeringen att avgå, säger Niemi-Laine.

– Under statsminister Sipiläs ledning har regeringen under hela sin mandatperiod gjort nedskärningar på vanliga människors bekostnad och trampat ner på arbetstagarnas rättigheter. Detta har varit den mest arbetstagar- och kvinnofientliga regering som Finland har haft på länge.

Mer information:
Päivi Niemi-Laine 040 702 4772