Gå till innehållet

Testa med Landet för de frias enkät vad du anser om viktiga arbetslivsfrågor

Riksdagsvalet närmar sig och många har ännu inte klart för sig vem de ska rösta på. Hur ska man hitta en kandidat som tänker lika som man själv i arbetslivsfrågor? Det kan du ta reda på genom att besvara Landet för de frias arbetslivsenkät.

Riksdagsvalet närmar sig med stormsteg, har du tänkt på hur du ska rösta?

För att få hjälp i valet av kandidat kan du fylla i en elektronisk arbetslivsenkät som Landet för de fria publicerade onsdagen den 27 februari. Med hjälp av enkäten får du klarhet i om du är av samma åsikt som kampanjen beträffande viktiga frågor i arbetslivet. Om du tycker lika kan du ansluta dig som anhängare till kampanjen!

Endast genom att agera tillsammans kan vi försäkra oss om att följande regering står på arbetstagarnas sida. Besvara enkäten och anslut dig som anhängare till kampanjen.

Kampanjen utmanar också kandidaterna i riksdagsvalet att besvara förfrågan. Som anhängare får du en lista över kandidater i din valkrets som tänker lika som du i arbetslivsfrågor.