Gå till innehållet

Regeringens sparkåthet hotar hela vårdreformen – Nu behövs mer satsningar på stödtjänsterna och tillsynen, orealistiska sparmål får begravas

Den offentliga sektorn ska också i fortsättningen ha huvudansvaret för produktionen av social- och hälsovårdstjänster, kräver Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL. Företagen inom branschen ska förpliktas ett iaktta vinsttak och mer pengar ska styras till tillsynen.

Regeringen driver på vårdreformen i en sparkåthet som hotar köra fungerande tjänster i graven. Inbesparingsmålet på tre miljarder euro inom vården är totalt orealistiskt. Social- och hälsovårdstjänsterna behöver i brådskande ordning mer finansiering, så att den kunniga personalen räcker till för både vårdhemmen och hälsocentralerna. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid stödtjänsterna, som regeringen verkar ha glömt bort helt och hållet, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Vårdbiträdena, matservicearbetarna och anstaltsvårdarna garanterar med sin egen arbetsinsats att vårdpersonalen kan koncentrera sig på sitt eget yrke. Om man prutar på stödtjänsterna blir resultatet att skötarna får skura toaletter utöver vårdandet av patienterna.

En för omfattande valfrihet ger i praktiken företagen möjlighet till gränslös vinstmaximering på tjänster som produceras med gemensamma skattemedel.

– En omfattande valfrihet gör kontrollen av vårdhelheten praktiskt taget omöjlig.  Krisen inom äldreomsorgen har visat att företagens egenkontroll inte fungerar. Den skulle inte fungera bättre inom social- och hälsovårdstjänsterna. Spökskötarlistor skulle med företagens inträde på marknaden börja förekomma också inom primärvården.

Den offentliga sektorn ska också i fortsättningen producera merparten av social- och hälsovårdstjänsterna i Finland. Regeringen avser släppa lös konkurrensen inom branschen alldeles för fort. Ifall konkurrensen utökas kräver JHL kräver att företagens verksamhet regleras med ny lagstiftning.

– Finland behöver ny lagstiftning för företag som verkar inom det samhälleliga fältet. Lagarna skulle förplikta företag som producerar offentliga tjänster att bära ett samhällsansvar. En modell kunde vara tillämpande av de verksamhetsprinciper som de nuvarande företagen inom det samhälleliga fältet iakttar, enligt vilka hälften av vinsten ska styras till det allmänna intresset. Dessutom behövs omedelbart mer resurser till tillsynsmyndigheterna, så att det missbruk som uppdagades i samband med Esperi-skandalen kan förhindras i fortsättningen.

Regeringen måste godkänna faktum och ge landskapen beskattningsrätt i landskapsreformen. Det är det enda sättet att försäkra sig om att ordnandet och finansieringen av servicen går hand i hand.

I den modell som regeringen föreslår är landskapen i en totalt ojämlik ställning och människor får olika tillgång till tjänster beroende på var i landet de råkar bo.

– Regeringen har totalt glömt bort det ursprungliga målet för reformen, enligt vilket servicen skulle förbättras och hälsoklyftorna förminskas. Också förenandet av social- och hälsovårdstjänsterna verkar ha glömts bort på vägen, analyserar Niemi-Laine.

Mer information

Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772