Gå till innehållet

Chefen sa: Ta med dig gruppen till toaletten och lek med barnen samtidigt som du byter blöjan. JHL: Många privata daghem anställer inte tillräckligt med personal

De privata daghemmen klarar inte alltid av att erbjuda barnen god vård, säger Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL. Som värst kan det vara svårt för personalen att se till ens att barnen får tillräckligt med mat och att blöjorna byts. Problemen beror på att företagen inte tar in tillräckligt med personal till alla skift.

I de privata daghemmen förekommer dagligen situationer då personalantalet är alldeles för litet med tanke på antalet barn i vård och deras ålder. Lagstiftningen ger klara gränser för personalantalet i barngrupperna. Till följd av personalbristen är det inte alltid möjligt att ge barnen god vård och personer utan någon som helst utbildning tas in som vikarier, säger JHL.

Situationen har fortgått redan i flera år. Problemen beror på att företagen inte tar in tillräckligt med yrkeskunnig personal till alla skift. Personalunderskottet är planerad verksamhet, med vilket man strävar till vinstmaximering för företaget, betonar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Det är fråga om precis lika kalkylerad verksamhet som Esperi Care har bedrivit inom äldreomsorgen. Arbetstimmar har dragits av till exempel så att chefen ändrar arbetsskiften utan att fråga arbetstagarna. Om man en dag arbetar fler timmar än vad som ursprungligen planerats för dagen, kräver man att timmarna minskas på motsvarande sätt under andra dagar.

Problemen har kommit till förbundets kännedom via förtroendemännen inom den privata småbarnspedagogiken och medlemmar i förbundet som arbetar inom branschen.

Det kanske finns tillräckligt med personal mitt på dagen, då personalantalet meddelas till kommunerna. Men under morgon- och eftermiddagarna finns det alldeles för lite personal på plats. Då blir daghemsbiträdena tvungna att utföra pedagogernas arbete och ansvaret för barnens hygien och måltider faller över på vårdpersonalen. Personalunderskottet har lett till förfärliga situationer, säger avtalsombudsman Minna Pirttijärvi.

– Det kan finnas två yoghurtar i kylskåpet som mellanmål till 20 barn. Då man meddelar chefen detta kan man få till svar att ”Gå till butiken och köp mer”. Hur ska det gå till då det finns 20 barn i gruppen och endast två vårdare.

Det är också svårt att tillgodose barnen basbehov då det finns för lite personal på plats, beskriver Pirttijärvi.

– En barnskötare berättade att hen ensam ansvarade för en grupp med åtta barn under tre år. Enligt förordningen om småbarnspedagogik får en skötare ha ansvar för högst fyra barn under tre år. Då skötaren sedan måste byta blöjan på ett barn, bad hon daghemsföreståndaren komma till gruppen till de andra barnen. Chefen sa : Ta med dig gruppen till toaletten och lek med barnen där samtidigt som du byter blöjan.

JHL har många gånger varit i kontakt med de daghem där man fått höra att det förekommer problem. Företagen har ändå envetet påstått att gruppstorlekarna och personalens relationstal är i skick.

– JHL kräver att vinstmaximeringen hos företagen inom den privata småbarnspedagogiken begränsas.  Konkurrensen mellan företagen inom småbarnspedagogik leder till att inbesparingar görs där det är som lättast, dvs. inom personal, hygien och mat, sammanfattar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Mer information:
Ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
Avtalsombudsman Minna Pirttijärvi 0400 885 017