Gå till innehållet

JHL kräver att kvaliteten och vårddimensioneringen prioriteras högst vid konkurrensutsättningen av vård- och omsorgstjänster

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL kräver att kvalitetskriterier och vårddimensionering prioriteras högst vid konkurrensutsättningen av vård- och omsorgstjänster. Kommunernas finansiering måste säkras, så att kommunerna har faktiska möjligheter att upphandla trygg vård av god kvalitet.

Kommunerna har under statsminister Sipiläs regering hamnat i ekonomiskt trångmål till följd av nedskärningarna i statsandelarna och de minskade skatteintäkterna till följd av konkurrenskraftsavtalet. Tyvärr konkretiserades detta på ett hårresande sätt inom äldreomsorgen, såsom problemen inom Esperi Cares vårdeneheter, som nu nått offentligheten, vittnar om. Kommunerna är i en trängd ekonomisk situation och har tvingats köpa tjänster av bolag som i sin marknadsföring lovat guld och gröna skogar. Verkligheten har ändå visat sig vara mycket kärv.

– Situationen inom Esperi Care är endast isbergets topp. Man har tillåtit situationen att fortsätta för länge. Nu måste landets regering gå igenom situationen som helhet och skrida till brådskande åtgärder, kräver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Regeringen måste så fort som möjligt upprätta ett krisprogram, där man lagstiftningsvägen fastställer en vårddimensionering och spelregler som respekterar människovärdet vid konkurrensutsättningen av vård- och omsorgstjänster. Man måste omedelbart avstå från vård- och landskapsreformens sparmål på 3 miljarder euro och bevilja kommunerna tillräcklig finansiering för äldreomsorgen.

– Vid konkurrensutsättningen av social- och hälsovårdstjänster ska alla andra värden än priset vara viktigast. Privatisering kan inte i sig vara ett alternativ och konkurrensutsättning får under inga omständigheter leda till försvagad kvalitet.

– Är det här landets regerings tack för allt som våra åldringar har gjort för Finlands välmående? Fackförbunden har redan under en längre tid påpekat problemen inom äldreomsorgen, så krisen inom Esperi kunde inte komma som en överraskning för regeringen. Vi vill inte höra en enda nyhet till, där vinstmaximering har lett till mänskligt lidande.

Mer information: ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 010 7703 295