Gå till innehållet

JHL: Lämlighetstesten ska införas i den yrkesinriktade utbildningen

JHL stöder införandet av gallrande inträdes- och lämplighetstest i den yrkesinriktade utbildningen. Standardiserade lämplighetstest skulle öka patient- och klientsäkerheten och stärka rättsskyddet för dem som söker till studierna. Förbundets åsikt framkommer i utlåtandet till Undervisnings- och kulturministeriet.

JHL anser att gallrande inträdes- och lämplighetstest ska införas i den yrkesinriktade utbildningen. Återinförandet av prov som testar lämpligheten skulle öka patient- och klientsäkerheten. Lämplighetstestet skulle också ge dem som söker sig till branschen realistisk respons om lämpligheten för branschen precis i den stunden. Förbundets åsikt framkommer i utlåtandet till Undervisnings- och kulturministeriet.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL stöder införandet av gallrande inträdes- och lämplighetstest i den yrkesinriktade utbildningen. Enligt förbundet borde lämplighetstesten vara obligatoriska inom den humanistiska, pedagogiska och sociala branschen samt inom hälsovårds- och trafikbranschen eftersom man inom dessa områden arbetar med minderåriga, patienter och klienter samt ska uppfylla krav beträffande trafiksäkerhet.

– Inom alla dessa branscher borde man använda ett och samma standardiserade, riksomfattande prov. Det skulle också öka den regionala jämlikheten, till skillnad från en situation där alla utbildningsanordnare själva skulle besluta om användning av lämplighetstest och dess former, poängterar JHL i sitt utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet.

Enligt förbundet borde testen upprättas av Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen skulle också handleda de personer som arbetar med urvalsfrågor i användning av lämplighetstestet. De kostnader som testet föranleder skulle JHL kompensera till utbildningsanordnarna.

I utlåtandet poängterar JHL också studerandenas ställning.

– Ifall ministeriets förslag om utbildningsanordnarens valfrihet att ordna lämplighetstest godkänns, äventyras utöver patient- och klientsäkerheten också rättsskyddet för dem som söker till studierna. Om förslaget godkänns som sådant medför det också regional ojämlikhet och ojämlikhet beträffande ansökningstidpunkt, säger JHL i utlåtandet.

JHL:s utlåtande om utkastet till Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina  (på finska).