Gå till innehållet

JHL:s aktiva medlem Iris Pitkäaho gick med i Landet för de fria eftersom hon vill sporra människor att rösta i riksdagsvalet nästa vår

Avsikten med kampanjen Landet för de fria är att höja valdeltagandet i riksdagsvalet och lyfta upp arbetslivsfrågorna i centrum. JHL stödjer kampanjen.

De aktiva inom kampanjen vill att alla i Finland har tillräcklig utkomst och möjlighet att planera sitt framtida liv på ett tryggt sätt. Kampanjen eftersträvar frihet att organisera sig, sluta kollektivavtal och påverka lagar som styr arbetslivet.

JHL:s aktiva medlem Iris Pitkäaho deltar i byggandet av Landet för de fria.

– Jag är oroad uttryckligen över dem som upplever att deras egen röst inte har någon betydelse. Det har den nämligen. Kampanjen ger goda möjligheter att få personer att rösta.

Landets nuvarande regering har enligt Iris mest bjudit på piska och nedskärningar.

Skattesänkningar är kortsiktig politik.

– Nedskärningen av semesterpenningen och förlängningen av arbetstiden har samtidigt både förlängt arbetstiden och sänkt årsinkomsten. Skattesänkningarna är kortsiktig politik. Lönerna för den offentliga sektorns anställda och den offentliga servicen finansieras med skattemedel.

Enligt Iris lönar det sig absolut för JHL-medlemmar att delta i kampanjen Landet för de fria. Iris jobbar intensivt för kampanjen.

– Jag har deltagit i olika tillfällen för att berätta om kampanjen, pratat med människor och bjudit in många personer att stödja kampanjen, skrivit kampanjblogg och artiklar i facktidningar och delat material på sociala media.

Man kan ansluta sig som anhängare av Landet för de fria på webbplatsen.  Kampanjen är öppen för privatpersoner, föreningar och fackförbund.

Också yrkesavdelningar stödjer kampanjen. Om din yrkesavdelning är intresserad av att fungera inom Landet för de fria, sänd ett e-postmeddelande till kampanja@vapaidenvaltakunta.fi . Utöver JHL stöds kampanjen av Industrifacket, Servicefacket PAM, Elektrikerförbundet, Transportfacket AKT och Post- och logistikunionen PAU.

Landet för de fria har väckt intresse också inom sociala media.

Läs också tidningen Motiivis artikel i ämnet (på finska).