Gå till innehållet

JHL uppmuntrar sina medlemmar att stödja kampanjen Landet för de fria

Unga aktiva löntagare har inlett en kampanj med målet att ändra Finlands politiska inriktning. JHL uppmuntrar sin medlemskår att stödja kampanjen.

Målet för kampanjen Landet för de fria är att inspirera människor att rösta och skapa en folkrörelse som ändrar Finlands politiska inriktning. Inriktningen kunde ändras genom att man röstar i riksdagsvalet. På kampanjens webbplats uppmanas man ”Ge en röst för friheten 2019”.

Kampanjen har kommit till som ett resultat av en vilja hos medlemmar och aktiva i fackförbunden att ändra rikspolitiken i en löntagarvänligare riktning. Avsikten är en vilja att trygga arbetstagarnas organiseringsfrihet, påverka lagstiftningen och arbeta för ett modernt nordiskt välfärdssamhälle.

Kampanjen Landet för de fria bygger på de aktivas arbete. JHL vill möjliggöra genomförande av kampanjen och främja sina medlemmars samhälleliga påverkningsmöjligheter. Kampanjen kommer att synas och höras på arbetsplatserna, vid olika evenemang och vid utbildningstillfällen.

Landet för de fria är öppet för alla.

– Vi vill ha frihet från dikterande, tvångslagar och tomma löften. Vi vill ha ett Finland där var och en kan leva på sin lön och känna stolthet i arbetet, vara fri från rädsla, osäkerhet och utpressning och där ingen blir bestraffad för arbetslöshet” beskrivs Landet för de fria i videon.

JHL uppmuntrar sina medlemmar att avge ett röstningslöfte. Dessutom kan varje JHL-medlem delta till exempel genom att delta i kampanjens evenemang, fungera som online-aktiv eller själv ordna verksamhet.

Se Landet för de frias webbplats (än så länge endast på finska, publiceras inom kort på svenska): https://www.vapaidenvaltakunta.fi/

Av fackförbunden stöds kampanjen utöver JHL också av PAM, Industrifacket, AKT och Elektrikerförbundet. Också andra fackförbund förväntas delta.