Gå till innehållet

Päivi Niemi-Laine vid representantskapet: löntagarnas ställning måste förstärkas

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine lyfte i sitt tal för representantskapet upp att löntagarnas roll måste förstärkas.

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine lyfte i sitt tal för representantskapet fram vikten av att löntagarnas ställning förstärks.

Niemi-Laine påminde om att många av de åtgärder landets regering genomfört direkt har försvagat JHL:s medlemskårs ställning. De har också påverkat förbundets medlemmars arbete därigenom att de i sitt arbete också bemöter de medborgare som är i den allra svagaste ställningen.

– Utöver piskan har landets regering skurit ner i den offentliga servicen och drivit igenom att den offentliga sektorn nu verkar på marknadsvillkor, sade hon.

I sitt tal framhävde JHL:s ordförande vilken ovanligt löntagarfientlig regering Finland haft de senaste fyra åren.  Därför är reformbehoven stora.

Under den kommande regeringsperioden får löntagarnas ställning och den offentliga servicen inte systematiskt försvagas. Däremot ska jämlikheten stärkas och den offentliga servicen tryggas, säger Niemi-Laine.