Gå till innehållet

JHL:s representantskap hade mycket att säga om höstens arbetskonflikt

JHL fick vid representantskapets möte tack för att förbundet bland de första inledde en arbetskonflikt.

Representantskapets medlemmar förde en livlig diskussion redan från onsdag morgon. Kari Vatanen från Mellersta Finland påpekade att den politiska strejken tvingade regeringen att ändra sitt förslag om uppsägningslagen. Punkten i lagen, som skulle ha underlättat uppsägningar i företag med högst tio anställda, ströks.

JHL:n edustajiston jäsen Kari Vatanen.
Kari Vatanen.

– Vårt förbund tog modigt ledningen. Slutresultatet blev att den nuvarande situationen överförs till lagstiftningen.

Också Jari Kivimäki från Österbotten tackade förbundet för dess mod att inleda en arbetskonflikt. Han påminde om att strejken också på vissa orter försökte brytas. Till exempel i Seinäjoki delade företagarna ut mat till skoleleverna, då JHL:s kosthållspersonal strejkade.

Mies puhuu kokouksessa.
Jari Kivimäki.

– Vi lät oss inte provoceras av försöken att bryta strejken. Vi konstaterade att vårt mål är att lagen dras tillbaka i sin nuvarande form.

Helena Nieminen från Birkaland framförde också förbättringsförslag till kommande strejksituationer. Enligt henne borde medlemmarna snabbare än nu få exakt information om vem som är i strejk och hur man ska förfara.

Helena Nieminen puhujanpöntössä JHL:n edustajistossa .
Helena Nieminen vid JHL:s representantskap.

Jarno Strengell från Sydöstra Finland lyfte i sitt anförande fram lokala avtal.

– Lokala avtal ska inte utökas. Åtminstone inte så att lönen och arbetsvillkoren försämras. För arbetstagare med små löner är alla lönedelar viktiga. Dem försvarar vi vid JHL.

Mies puhujanpöntössä.
Jarno Strengell vid ett möte hösten 2018.

Tapio Ristamäki från Birkaland hoppades att fackrörelsen skulle framstå så enad som möjligt i offentligheten, även om alla förbund har sina egna åsikter.

– Vi tvättar inte vårt smutsbyk i offentligheten. Motparten agerar kraftigt bakom lyckta dörrar. I detta nu är enhetlighet styrka.

Tapio Ristamäki.

Många medlemmar av representantskapet framförde vid mötet sin oro över situationen inom och framtiden för småbarnspedagogiken. Anita Vihervaara från huvudstadsregionen berättade ett exempel på hur ojämlikheten har ökat på arbetsplatserna.

Anita Vihervaara vid representantskapet 2018.

– Jag har blivit tvungen att ingripa i en situation, där en av våra arbetstagare inte fått delta i ett arbetsplatsmöte. Alla branschens arbetstagare är utmattade av situationen.

Enligt Maarit Nyman, som representerar Uleåborgsområdet, belastas personalen t.ex. av det att de inte förmår ge barnen tillräcklig uppmärksamhet.

Nainen puhuu kokouksessa.
Maarit Nyman.

– Inom småbarnspedagogiken överväger många branschbyte. Många funderar på hur man ska klara av att utföra sitt arbete i vardagen.

I många repliker tog man ställning inför riksdagsvalet nästa år. Den sittande regeringen fick mycket stryk av representantskapet och man önskade inte en andra mandatperiod för den.

Tiina Liimatainen från Södra Finland räknade upp önskemål för politikens kommande inriktning.

Nainen puhumassa kokouksessa.
Tiina Liimatainen.

– Löntagarnas rättigheter ska inte längre trampas ner. Man borde koncentrera sig på åtgärder som främjar sysselsättningen. Inga fler nedskärningar eller handräckningar till kabinettkamraterna ur arbetarnas fickor.