Gå till innehållet

JHL anser att regeringens cirkus om uppsägningslagen är ett onödigt trick vars nytta är obefintlig

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL är fortsättningsvis av den åsikten att den ändring i uppsägningslagen som regeringen driver är onödig. JHL påminner om att lagändringens inverkningar på könens ställning på arbetsmarknaden inte har bedömts tillräckligt.

Den ändring av uppsägningslagen som regeringen driver är ett onödigt politiskt trick, vars nytta är obefintlig. Också detta lagförslag från regeringen är bristfälligt, anser JHL:s förbundsstyrelse. Bland annat uppsägningströskeln som baserar sig på företagets storlek, inverkningar beroende på kön och på sysselsättningen borde bedömas noggrannare.

Hela projektet är i grund och botten att böja sig för företagarorganisationerna, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Inte ens enligt regeringens egna utredningar vet man vilka inverkningar på sysselsättningen som lagförslaget skulle ha. De eventuella inverkningarna är enligt experter så små att de inte har någon betydelse. Regeringens enda orsak att driva projektet förefaller vara viljan att behaga företagarorganisationerna samtidigt som man trampar ner arbetstagarna inom låglönebranscherna.

JHL:s förbundsstyrelse beslutade idag, 7 november, att för närvarande avsluta den politiska arbetskonflikten med vilken förbundet har motsatt sig uppsägningslagen. Vid behov bedöms behovet av organisationsmässiga åtgärder på nytt.

Niemi-Laine säger att JHL och den övriga fackrörelsen med sina politiska strejker förmådde regeringen att göra betydande ändringar i sitt ursprungliga lagförslag.

– Den godtyckliga personalgränsen ströks från lagförslaget. Gränsen skulle ha delat in arbetstagarna i två olika kast beträffande uppsägningsskyddet. Samtidigt insåg regeringen att karenstiden måste förkortas. JHL:s och hela fackrörelsen starka tryck ledde till att karenstiden som följer efter uppsägning av personliga skäl förkortas från 90 till 60 dagar. Ännu under våren planerade regeringen också att man skulle kunna sluta tidsbundna arbetsavtal utan grund med personer under 30 år. Detta förslag har helt och hållet kullkastats.

Det starka trepartssamarbetet är åter på kommande till Finland, säger Niemi-Laine. JHL:s förbundsstyrelse kräver att aktiveringsmodellen, som förnedrar arbetstagare, kan tas till ny bedömning inom trepartssamarbetet. Avsikten är också att den så kallade modellen för aktivt arbetssökande, dvs. aktiveringsmodell två, ska beredas inom trepartssamarbetet.

Mer information: JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772