Gå till innehållet

Den politiska arbetskonflikten är tillsvidare över, fackförbunden stoppade nedmonteringen av uppsägningsskyddet

JHL och de övriga fackförbunden lyckades med sina politiska arbetskonflikter förmå regeringen att backa gällande sina planer att försvaga uppsägningsskyddet i företag med högst tio anställda. Dessutom gick regeringen till sist med på att förhandla om frågan tillsammans med fackförbunden och arbetsgivarna. JHL:s förbundsstyrelse beslutade 7 november att avsluta arbetskonflikten för den här gången

JHL:s arbetskonflikt började i början av oktober, då cirka 100 000 medlemmar i förbundet inledde ett övertids- och skiftbytesförbud. Senare inledde drygt 10 000 av förbundets medlemmar en två dagar lång politisk strejk. Den 7 november beslutade JHL:s förbundsstyrelse att avsluta arbetskonflikten.

Arbetskonflikten fick regeringen att backa

Den politiska arbetskonflikten tvingade regeringen att avstå från sina planer på att försämra uppsägningsskyddet i företag med högst 10 anställda. Dessutom förkortas karenstiden vid uppsägning av personliga skäl från 90 till 60 dagar. Förändringen berör arbetstagare oberoende av i hur stora företag de arbetar.

Karenstiden vid uppsägning av personliga skäl förkortas med 30 dagar.

Finlands regering gick till sist med på att återgå till en trepartsberedning av frågorna (på finska), dvs. att förhandla om frågorna tillsammans med arbetstagarna och arbetsgivarna (artikeln på finska). Den så kallade beredningsdelen till uppsägningslagen bereddes inom trepartsförhandlingarna.

Lakkovahti JHL:n lakkokyltin kanssa koulun pihalla Espoossa 22.10.2018.
Många branscher inom JHL gick i politisk strejk 22–23 oktober 2018.

JHL har avslutat sina politiska strejker med antagandet att lagförslaget om uppsägningslagen ges till riksdagen i den form som den bereddes inom trepartsförhandlingarna. Förbundet kan skrida till stridsåtgärder igen ifall det lagförslag som ges till riksdagen har ett annat innehåll än det som man kommit överens om tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna.

Om lagen träder i kraft kommer JHL att följa med dess inverkningar och prövar fall som lämnar rum för tolkning i rätten.

Avsikten är att fortsätta trepartssamarbetet. Regeringen har föreslagit att den orättvisa aktiveringsmodellen för arbetslösa tas till ny bedömning inom trepartssamarbetet. Avsikten är också att den så kallade modellen för aktivt arbetssökande, dvs. aktiveringsmodell två, ska beredas gemensamt mellan regeringen, arbetsgivarna och fackrörelsen.

Försämringarna avstyrdes tillsammans, vill du vara med?

Försämringen av uppsägningsskyddet kunde avvärjas tack vare att fackförbunden motsatte sig den tillsammans som en stor grupp.

Förbundens kraft finns i deras medlemmar. Ju med medlemmar JHL har, desto mer styrka har förbundet, som kan användas både i arbetskonflikter och förhandlingarna om arbetskollektivavtal. JHL försvarar också sina medlemmars arbetsvillkor på arbetsplatserna varje dag.

Anslut dig till ett fackförbund som kan påverka, om du i framtiden vill vara med och försvara arbetstagarnas intressen.

Bli medlem i JHL

Anslutningsblanketten öppnas i ett eget fönster. JHL samlar in information om sina medlemmar i sitt medlemsregister. Ladda registrets dataskyddsbeskrivning via länken nedan.

Dataskyddsbeskrivning för JHL:s medlemsregister(pdf)

Läs mer om att ansluta sig som medlem.