Gå till innehållet

Använd din röst – rösta i församlingsvalet

Församlingsvalets förhandsröstning pågår 6–10.11. Den egentliga valdagen är söndagen den 18 november. JHL uppmuntrar sina medlemmar att rösta eftersom man i valet stakar ut vägen för framtiden.

Församlingsvalets förhandsröstning inleddes tisdagen den 6 november. Man kan förhandsrösta fram till lördagen den 10 november. Den egentliga valdagen är söndagen den 18 november.

JHL uppmuntrar sina medlemmar att rösta eftersom man i valet stakar ut vägen för framtiden.

Förtroendemännen beslutar om användning av de skattemedel som kyrkan uppbär, församlingarnas ekonomi och förvaltning.

Församlingarna har en betydande roll vid arrangerandet av människonära och social verksamhet tillsammans med andra aktörer inom den offentliga sektorn. Kyrkan ska erbjuda service till personer i den allra svagaste ställningen samt till barn, unga och äldre. Att vara ett stöd i familjernas liv är viktigt inom kyrkans verksamhet. Servicen till människor har en stor inverkan på och betydelse för välmåendet i Finland.

JHL:s teser inför församlingsvalet 2018

  1. Personalens delaktighet och påverkningsmöjligheter ska garanteras vid förändringen av församlingarnas strukturer
  2. Mångsidiga utbildningsmöjligheter för personalen ska utökas
  3. Personalen ska ha rätt att delta i utvecklingen av samverkan
  4. Personalen ska vid strukturförändringar garanteras uppsägningsskydd enligt situationen beträffande överlåtelse av affärsverksamhet
  5. Man ska skapa en modell enligt vilken personer som närmar sig pensionsåldern smidigt kan övergå till pension
  6. Unga personers möjlighet att hitta jobb inom kyrkan ska utvecklas i en mångsidigare riktning
  7. Man ska kunna klara sig på den lön man får för jobb inom kyrkan
  8. Staten ska garantera kyrkan en tillräcklig finansiering i framtiden
  9. Kyrkans verksamhet ska vara öppen för alla och tillåtande för sådant och sådana som är annorlunda
  10. Påverka verksamheten i din närförsamling

Rösta i församlingsvalet!

JHL:s teser inför församlingsvalet.