Gå till innehållet

Vad heter ”kevytyrittäjä” eller ”silpputyö” på svenska? Den finsk-svenska arbetsmarknadsordlistan på webben har uppdaterats med nya termer

Kämpar du med besvärliga finskspråkiga arbetsmarknadstermer? Undrar du vad "kevytyrittäjä", "silpputyö" eller "soviteltu työttömyyspäiväraha" heter på svenska? Eller grubblar du på hur du ska översätta "kannustinloukku"? Svaren på de här och andra knepiga termfrågor hittar du i den uppdaterade arbetsmarknadsordlistan på webben.

Arbetsmarknadens svenska språknämnd Fackterm har uppdaterat sin finsk-svenska arbetsmarknadsordlista på webben. Listan består nu av bokstäverna A till S. Sammanlagt innehåller listan 917 finskspråkiga termer som har översatts till svenska.

I samband med den uppdatering som gjordes i slutet av oktober infördes 119 termer som på finska börjar på bokstaven S. Dessutom kompletterades bokstäverna A till R med drygt 20 nya termer.

Ordlistan fungerar som ett hjälpmedel för översättare, informatörer och journalister som arbetar med arbetsmarknadsfrågor i Finland, men också arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter på arbetsplatserna kan ha nytta av ordlistan.

Genom att bekanta sig med ordlistan kan man bland annat lära sig att Fackterm rekommenderar att ”kevytyrittäjä” översätts med egenanställd. ”Silpputyö” är ströjobb och ”soviteltu työttömyyspäiväraha” är jämkad arbetslöshetsdagpenning. ”Kannustinloukku” kan beroende på sammanhanget översättas med bidragsfälla, inkomstfälla eller arbetslöshetsfälla.

Fackterms arbetsmarknadsordlista har funnits på webben 2013 och kompletteras efter hand. Bokstäverna T till Ö publiceras senare.

Arbetsmarknadens svenska språknämnd Fackterm består av representanter för arbetsmarknadsorganisationer, svenska språkenheten vid statsrådets kansli, Institutet för de inhemska språken m.fl. Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har två representanter i gruppen.

Ordlistan har publicerats på webben av Institutet för de inhemska språken. Här hittar du den uppdaterade ordlistan: http://kaino.kotus.fi/www/ordlistor/fackterm.html.