Gå till innehållet

Medlemspostningen har inletts

Tillsammans med tidningen Motiivi som utkommer i slutet av oktober får du också JHL:s medlemskort för åren 2019-2021. I samma postning ingår också fickkalendern och broschyren över medlemsförmåner.

JHL:s medlemsutskick börjar i mitten av vecka 43. Förbundets medlemmar får tillsammans med tidningen Motiivi 9/2018 ett följebrev, kalendern för år 2019 och medlemskortet för åren 2019-2021, som alltså gäller i tre år.

Om du inte får medlemskortet eller kalendern kan du beställa det från Medlemsservice 24h, Medlemsservicens kontaktblankett via förbundets webbplats eller genom att ta kontakt med medlemsservicen per telefon 010 7703 430.

Om du har mobilkort

Medlemmar och studerandemedlemmar som har mobilkort får ett medlemspaket  med följebrev, medlemskalender samt tidningen Motiivi, men inget medlemkort i plast. De som använder mobilkort kan beställa ett traditionellt plastkort via JHL:s webbplats med medlemsservicens kontaktblankett.