Gå till innehållet

JHL kräver att uppsägningslagens motiveringar bereds som trepartssamarbete, vi är inte ännu i mål

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL kräver att uppsägningslagens detaljerade motiveringar bereds som trepartssamarbete. Dessutom ska de osakliga uppsägningsgrunder som nämns i 7 kapitlet 2 § i arbetsavtalslagen förbli oförändrade. Annars föreligger fara att uppsägningsskyddets nivå fastställts först i konflikter som behandlas i domstol.

JHL och de övriga fackförbunden lyckades med sina arbetskonflikter uppnå att regeringen backade gällande sina planer att försvaga uppsägningsskyddet som skulle ha skrotat jämlikheten i alla företag med högst tio anställda.

Betydelsen av lagens detaljerade motiveringar nådde en ny nivå då regeringen strök punkten i lagförslaget enligt vilken uppsägningsskyddet i framtiden vore sämre i företag med högst tio anställda. Istället skrev regeringen en formulering att man vid övervägande av uppsägningsgrunder ska beakta antalet anställda vid företaget. En sådan flexibel formulering innebär att tolkningen av lagen i hög grad styrs av hur de detaljerade motiveringarna är formulerade. Dessa tolkningar styr hur en uppsägningstvist avgörs i domstol ifall en uppsägningstvist går till domstolsbehandling.

– JHL vill försäkra att inga element som skapar ojämlikhet får ingå i lagen eller dess motiveringar. Av den orsaken kräver vi att motiveringarna bereds som trepartssamarbete, dvs. i samarbete mellan arbetstagarna, arbetsgivarna och regeringen. Arbetstagarna måste få veta vilket uppsägningsskydd de har, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– JHL:s styrelse behandlar ärendet under de närmaste dagarna och tar ställning till om de politiska arbetskonflikterna kan avbrytas. Ifall vi inte får tydliga motiveringar beträffande hur uppsägningsskyddet utformas i den nya lagen, bedömer vi behovet av arbetskonflikter på nytt, säger Niemi-Laine.

Niemi-Laine anser att det goda i regeringens förslag är att karenstiden för arbetslösa förkortas.

– Fackförbundens starka tryck ledde till att karenstiden som följer efter uppsägning av personliga skäl förkortas från 90 till 60 dagar.

Det starka trepartssamarbetet är åter på kommande till Finland, säger Niemi-Laine. Regeringen föreslår att aktiveringsmodellen, som förnedrar arbetstagare, kan tas till ny bedömning inom trepartssamarbetet. Avsikten är också att den så kallade modellen för aktivt arbetssökande, dvs. aktiveringsmodell två, ska beredas inom trepartssamarbetet.

– Regeringen måste hålla sitt löfte och ta arbetstagarnas synpunkter i beaktande på riktigt. Först då ser vi att regeringen vill förbättra den finländska arbetsmarknaden i samarbete också med fackrörelsen.

Mer information:

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772