Gå till innehållet

JHL skärper arbetskonflikten, inleder två dagars strejk i början av nästa vecka

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL fortsätter sin arbetskonflikt med vilken man motsätter sig uppsägningslagen. Förbundets styrelse har beslutat inleda en politisk strejk den 22 oktober. Strejken varar två dagar och syns inom rengöring, fastighetsservice, kosthåll samt motions-, kultur- och idrottsväsendet.

JHL:s styrelse har beslutat inleda en politisk strejk med vilken man motsätter sig uppsägningslagen. Strejken inleds måndagen den 22 oktober klockan 00.00 och avslutas tisdagen den 23 oktober klockan 24.00. Övertids- och skiftbytesförbuden som JHL tidigare utlyst, avslutas söndagen den 21 oktober klockan 24.00. Strejken berör rengörings-, fastighetsservice- och koshållsbranschen samt idrotts-, motions- och kulturtjänster. De strejkbelagda arbetsplatserna finns uppräknade på webbsidan jhl.fi/sistadroppen. Över 10 000 medlemmar i JHL är i strejk.

De strejkande arbetstagare omfattas av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal, kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade eller Avainta-kollektivavtalet. Personer i tjänsteförhållande står utanför strejken.

I skolor, daghem och inom äldreomsorgen serveras eventuellt ingen mat under strejken. Strejken syns också inom städtjänsterna. En del av servicearbetena förblir ogjorda och en del av biblioteken och kulturcentren samt kommunernas idrottsplatser är stängda under strejken.

Förbundet beklagar de olägenheter och besvär som strejken förorsakar utomstående. Nu är det ändå nödvändigt att agera för trygga anställningar är i allas gemensamma intresse. JHL har meddelat om stegvis utvidgade stridsåtgärder ifall landets regering inte drar tillbaka beredningen av lagen. Så har inte skett.

– Regeringen böjer sig för arbetsgivarna och driver styvnackat en lag som skulle dela in arbetstagarna i två kast beroende på arbetsplatsens storlek där de jobbar. Regeringen kan inte ensidigt diktera på vilka villkor vi arbetar i Finland. Förbunden ska beslutsamt motsätta sig försvagandet av arbetsvillkoren. Det skådespel som Sipilä arrangerar i riksdagen ändrar inte situationen, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Uppsägningslagen skulle också ytterligare öka ojämlikheten mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden, varnar Niemi-Laine. Den nuvarande regeringens kvinnofientliga ekonomiska politik har naggat kvinnornas inkomster i kanterna mer och oftare än männens. Niemi-Laine säger att kollektivavtalen inom många mansdominerade branscher erbjuder skydd i uppsägningssituationer som inte förekommer inom kvinnodominerade branscher.

JHL:s regering påpekar att förbundet är berett att fortsätta arbetskonflikten ifall beredningen av uppsägningslagen fortsätter. Som det ser ut nu meddelar vi om följande steg i arbetskonflikten inom de närmaste veckorna, säger förbundets branschchef Håkan Ekström.

– JHL:s medlemskår står till fullo bakom arbetskonflikten. Vi är beredda att fortsätta kampen ifall landets regering fortsättningsvis ger oss orsak därtill, försäkrar Ekström.

Mer information:

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
JHL:s branschchef Håkan Ekström, organisationsmässiga åtgärder 040 828 2865