Gå till innehållet

JHL kräver fortsättningsvis att regeringen avslutar beredningen av uppsägningslagen

Regeringen måste helt avstå från beredningen av uppsägningslagen för att Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena ska avsluta sina organisationsmässiga åtgärder. Finlands regering informerade idag om att ändringar är på kommande i lagen. Det ändrar ändå inte det faktum att lagen skulle skapa en segregerad arbetsmarknad där en del av arbetstagarna är i en svagare ställning än andra

JHL kräver att regeringen helt och hållet drar tillbaka beredningen av uppsägningslagen. Regeringen har beslutat föreslå ändringar i lagen, men det räcker inte för förbundet. Uppsägningslagen skulle skapa en segregerad arbetsmarknad i Finland. Arbetslöshetsskyddet skulle avgöras av hur många anställda som finns på arbetsplatsen.

Regeringen föreslår nu att uppsägningarna underlättas i företag med under 10 anställda. Det tidigare förslaget var att uppsägningarna underlättas i företag med högst 20 anställda. Sänkningen av gränsen är en ren fint. Enligt Statistikcentralen är nästan 90 procent av företagen i Finland sådana som sysselsätter högst fyra personer.

Regeringen börjar småningom inse att det lagförslag som den drivit har varit dåligt från början, förmodar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine. Härnäst måste regeringen förstå att dra tillbaka lagförslaget helt och hållet.

– Det måste bli ett slut på förödmjukandet av arbetstagarna och krossandet av arbetsvillkoren. Det passar sig inte att dela upp arbetsmarknaden på det här sättet. Vi utgår fortsättningsvis ifrån att försämringarna måste dras tillbaka helt och hållet.

Regeringens nya förslag avlägsnar inte heller problemet att en arbetstagare som fått sparken kan utsättas för en oskäligt lång karenstid. Regeringen har ändrat karenstidens längd i lagförslaget.

– Köpslående med karenstiden räddar inte detta förslag, betonar Niemi-Laine.

JHL inledde måndagen den 1 oktober ett övertids- och skiftbytesförbud inom nästan alla sina avtalsbranscher. Niemi-Laine påminner om att förbundet är berett också på andra åtgärder ifall beredningen av uppsägningslagen fortsätter.

Uppsägningslagen dryftades också på måndagen i FFC:s styrelse. FFC drar tillbaka sina organisationsmässiga åtgärder endast om Finlands regering helt och hållet avstår från beredningen av uppsägningslagen.

Mer information:

Päivi Niemi-Laine 040 702 4772