Gå till innehållet

JHL inleder i oktober ett omfattande övertids- och skiftbytesförbud – om beredningen av uppsägningslagen fortsätter meddelas under hösten om ytterligare åtgärder

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL inleder övertids- och skiftbytesförbud i början av oktober inom nästan alla avtalsbranscher. Förbuden är i kraft tills vidare. Förbundet är också berett på andra stridsåtgärder ifall beredningen av uppsägningslagen fortsätter.

JHL inleder en politisk arbetskonflikt med vilken förbundet motsätter sig försvagandet av uppsägningsskyddet i företag med högst 20 anställda. Övertids- och skiftbytesförbudet inleds den 1 oktober klockan 00.00 inom nästan alla JHL:s avtalsbranscher. Förbuden är i kraft tills vidare. Inom koncernen Koiviston auto inleddes JHL-medlemmarnas övertids- och skiftbytesförbud redan den 20 september klockan 00.00.

– Uppsägningslagen som regeringen driver ökar rädslan i arbetslivet och förbättrar inte sysselsättningen. Arbetsgivaren kommer oftare än förr att kunna hänvisa till förtroendebrist om arbetstagaren påpekar problem på arbetsplatsen. Regeringen har gjort nedskärningar i bland annat arbetslöshetsskyddet, föräldraledighetens dagpenning och den subjektiva rätten till dagvård. Nu vill regeringen skrota uppsägningsskyddet, summerar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Enligt experterna förbättrar uppsägningslagen inte sysselsättningen. Det är inte exceptionellt svårt att säga upp i Finland, även om regeringen så påstår, påminner Niemi-Laine.

Övertids- och skiftbytesförbudet som inleds i oktober berör bland annat arbetstagarna inom kommunerna, kyrkan, staten samt den privata social- och hälsovårdsbranschen. Arrbetskonflikten berör i det här skedet nästan 100 000 av JHL:s medlemmar.

Energibranschen, järnvägsbranschen samt arbetstagare inom Bildningsarbetsgivarna står i det här skedet utanför arbetskonflikten. Landskapet Ålands offentliga avtalsbranscher står också utanför arbetskonflikten. Tjänsteinnehavare och tjänstemän deltar inte eftersom de enligt lagen inte får delta i politiska arbetskonflikter. En noggrann förteckning över branscher som deltar i arbetskonflikten finns på JHL:s webbplats jhl.fi/sistadroppen.

JHL har inte utfärdat en bakre tidsgräns för stridsåtgärderna. En arbetskonflikt på några dagar får uppenbart inte vår regering att dra tillbaka ens dåliga beslut, säger förbundets sektordirektör Håkan Ekström.

– Om regeringen inte drar tillbaka beredningen av lagen, meddelar vi under höstens lopp om fortsatta åtgärder. Åtgärderna utvidgas stegvis. Förbundet är berett på att fortsätta kampen på bred front.

Ekström påminner om att JHL deltar i försvarandet av en stor skara arbetstagare och att frågan är gemensam för alla arbetstagare. Enligt olika källor sysselsätter 90–97 procent av företagen i Finland under 20 personer. Om lagen träder i kraft skulle den hota arbetstagarens uppsägningsskydd oberoende av yrke.

Mer information:

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772, paivi.niemi-laine@jhl.fi
Organisationsmässiga åtgärder, JHL:s sektordirektör Håkan Ekström, tfn 040 828 2865, hakan.ekstrom@jhl.fi