Gå till innehållet

JHL kräver: kommunarbetsgivarna ska på eget initiativ korrigera felaktigt avdragna löner

JHL kräver att kommunarbetsgivarna på eget initiativ ersätter personer som omfattas av AKTA för deras felaktigt avdragna löner. Justeringen ska göras genast och man behöver inte vänta på att arbetstagaren själv kräver justering av lönen. Arbetsgivarna har uppgifter om utförda löneavdrag och de ska gås igenom tillsammans med förtroendemannen.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL kräver att kommunerna och samkommunerna på eget initiativ korrigerar de felaktigt avdragna lönerna för personer som omfattas av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). På basis av den information som JHL:s förtroendemän erhållit har utredningen och korrigeringen av obehörighetsavdraget framskridit trögt och baserat sig enbart på varje medlems eget krav.

– Riktigheten och korrigering av felaktigt betalad lön är en uppgift som centralt vilar på arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivarna har alla uppgifter om utförda avdrag och det föreligger nu skäl att centralt gå igenom dem tillsammans med förtroendemännen och korrigera felen på eget initiativ, kräver JHL:s ordförande Päivi Niemi- Laine.

JHL har gett sina medlemmar anvisningen att kontrollera sina lönegrunder då det framkom att man inom kommunerna och samkommunerna fortsättningsvis gjort obehörighetsavdrag även om arbetstagarens arbetsuppgifter är desamma som andra arbetstagares. Enligt arbetskollektivavtalet upphörde avdragmöjligheten redan år 2012.

Förbundet har gett förtroendemännen anvisningen att förhandla om korrigeringsbehoven med arbetsgivaren.

JHL:s förtroendemän utreder fortfarande felen runtom i landet.

– I det här skedet kan man konstatera att det finns tusentals löneavdragsfall som ska utredas bland våra medlemmar. Fordringarna rör sig oftast kring hundratals – men ända upp till tusentals euro per arbetstagare. Fordringarnas storlek beror på obehörighetsavdragets storlek och hur länge det varat, bedömer Niemi-Laine utredningssituationen.

Också Kommunarbetsgivarna KT har skrivit till kommunerna om korrigering av avdraget. Då vårens anvisning inte gett nämnvärt resultat skickade KT en skrivelse i ärendet till kommunerna ännu på nytt i slutet av augusti.

Mer information:
ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772
förhandlingschef Kristian Karrasch, 040 728 9046