Gå till innehållet

Familjedagvårdarna behöriga barnskötare på daghem med påbyggnadsutbildning

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har länge eftersträvat behörighet för familjedagvårdarna att arbeta på daghem som barnskötare. Nu har målet uppnåtts.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (saml.) har undertecknat en förordning enligt vilken en person som avlagt yrkesexamen som familjedagvårdare eller motsvarande examen är behörig att jobba som barnskötare på daghem, när hen har avlagt den del av grundexamen i pedagogik och handledning som behandlar framställande av kunnande inom småbarnspedagogisk verksamhet. Delens omfattning är 30 kompetenspoäng.

– Den kan avläggas efter studierna som fortbildning. Då blir studiernas omfattning 180 kompetenspoäng, vilket motsvarar omfattningen på grundexamen i pedagogik och handledning, säger JHL:s utbildningspolitiska expert Janne Hernesniemi.

Förordningen kompletterar lagen om småbarnspedagogik som träder i kraft i början av september. Därmed är de som avlagt examensdelen behöriga att söka stadigvarande befattningar som barnskötare på daghem. Hittills har de kunnat anställas som obehöriga för högst ett år åt gången, även om de skulle ha lång erfarenhet av arbete som familjedagvårdare och gedigen yrkesskicklighet.–

– Detta är en arbetsseger och en belöning för ihärdigt intressebevaknings- och påverkansarbete, gläder sig Hernesniemi och JHL:s avtalsombudsman Minna Pirttijärvi.

Ifall examensdelen på 30 kompetenspoäng fattas och behörighet som barnskötare intresserar, lönar det sig att höra sig för vid läroanstalten på det egna området om hur man enklast kan avlägga delen. Dessutom kan man diskutera med sin egen arbetsgivare om möjligheterna att studera vid sidan av jobbet.

– Då kan man ansöka om t.ex. jämkat vuxenutbildningsstöd från Utbildningsfonden ifall man har tillräcklig arbetserfarenehet. I början av nästa år slås Utbildningsfonden ihop med Arbetslöshetsförsäkringsfonden och bildar Sysselsättningsfonden, som i fortsättningen ansvarar för beviljande av vuxenutbildningsstöd, säger Hernesniemi.

Regleringen, genomförandesätten och examina inom yrkesutbildningen förnyades i början av innevarande år. Till studierna hör individualisering, dvs. studerandes tidigare studieprestationer och arbetserfarenhet beaktas och lärostigarna blir individuella både till innehåll och längd. Avläggande av en examensdel på 30 kompetenspoäng förutsätter i genomsnitt ett halvt års studier.