Gå till innehållet

JHL beslutade om organisationsmässiga åtgärder mot uppsägningslagen – Det finns inga skäl att ändra uppsägningsgrunderna som beror på arbetstagaren

JHL inleder organisationsmässiga åtgärder för att motsätta sig uppsägningslagen. Åtgärdena verkställs ifall landets regering inte avslutar beredningen av lagen - de framskrider och utvidgas stegvis. Detaljer om dem samt tidpunkten för inledande meddelas senare. JHL:s styrelse beslutade enhälligt om åtgärdena vid sitt möte 30.8.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena inleder organisationsmässiga åtgärder för att motsätta sig uppsägningslagen. Åtgärdena verkställs ifall landets regering inte avslutar beredningen av lagen. De organisationsmässiga åtgärdena framskrider och utvidgas stegvis. Detaljer om dem samt tidpunkten för inledande meddelas senare. JHL:s styrelse beslutade enhälligt om åtgärdena vid sitt möte 30.8.

Ändring av uppsägningsgrunderna i företag med färre än 20 anställda är onödigt. Enligt uppskattningar gjorda av experter är skyddet mot uppsägning av personliga skäl inte strängt i Finland sett i internationell jämförelse. Sänkning av uppsägningströskeln har inte heller effekt på sysselsättningen. Det är inte heller acceptabelt att skapa lagstiftning vars verkliga betydelse på ett så här avgörande sätt kommer att fastställas i domstolspraxis.

– Det finns ingen på forskning baserad fakta som stöder att man med förslaget skulle uppnå effekt på sysselsättningen. Effekten på sysselsättningen kan snarare vara negativ. Det skulle uppstå en konstgjord gräns i lagstiftningen, efter vilken det inte längre är lönsamt för arbetsgivaren att anställa nya arbetstagare då uppsägningsskyddet förstärks, påpekar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Kan landets regering än en gång ignorera alla experter? Och försämra arbetarnas ställning med stöd av bristfällig beredning och obefintlig beräknad effekt? Vilket är beslutsfattarnas ansvar?, förundrar sig Niemi-Laine.

JHL:s utlåtande om lagförslaget till arbets- och näringsministeriet (på finska)

Mer information: ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702  4772